toukokuu 2013

Caruselin laiturialueen järjestelyt

KSV: Poikkeamishakemus (Eira, Merisatamanranta 10) Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksen Cafe Caruselin laiturialueen järjestelyistä. Eteläiset kaupunginosat ry ja Pro Eira ry tekivät asiasta aiemmin muistutuksen: Café Caruselin huoltoliikennejärjestelyiden muutos.

Punavuoriseuran vastine liittyen Telakkarannan rakennussuojeluun

Punavuoriseura: Telakkarannan rakennussuojelu (vastine) Punavuoriseura ry on tutustunut Telakkarantaa koskevasta rakennussuojeluesityksestä annettuihin lausuntoihin. Lausunnot jakaantuvat kahteen täysin erilaiseen näkemykseen rakennussuojelun tarpeellisuudesta. Maanomistajaa ja rakentajaa edustavat tahot ovat yhteistyössä laatineet lähes identtiset kannanotot, joissa taloudelliset edut ja aikataulu ovat etusijalla ja vanhoja rakennuksia riittää suojelemaan kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä asemakaavaluonnos, vaikka kaava sallii erittäin tuhoisan päälle rakentamisen vanhan […]

Kaupunginosayhdistysten kirje Unescolle

Neljä kaupunginosayhdistystä on lähettänyt ilmoituksen Unescolle maailmanperintökohde Suomenlinnan vaarantumisesta Hernesaaren osayleiskaavan johdosta. Kirjelmässä ollaan huolissaan myös Jätkäsaaren hotellitornia koskevasta asemakaavamuutos-ehdotuksesta. Tämän ehdotuksen Helsingin valtuusto onneksi kaatoi kokouksessaan 15.5.