24.5.2013 klo 4.55 – NL

Punavuoriseura: Telakkarannan rakennussuojelu (vastine)

Punavuoriseura ry on tutustunut Telakkarantaa koskevasta rakennussuojeluesityksestä annettuihin lausuntoihin. Lausunnot jakaantuvat kahteen täysin erilaiseen näkemykseen rakennussuojelun tarpeellisuudesta. Maanomistajaa ja rakentajaa edustavat tahot ovat yhteistyössä laatineet lähes identtiset kannanotot, joissa taloudelliset edut ja aikataulu ovat etusijalla ja vanhoja rakennuksia riittää suojelemaan kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä asemakaavaluonnos, vaikka kaava sallii erittäin tuhoisan päälle rakentamisen vanhan puutyöpajan osalta eikä muutenkaan suojele kaikkia säilyttämisen arvoisiksi arvioituja rakennuksia. Skanska näkee suuren osan Telakkarannan nykyisestä rakennuskannasta merkityksettömänä, joka antaa aiheen kysyä, onko Skanska oikea valinta asemakaavan toteuttajaksi. Alueen rakentamista ei ole kilpailutettu, eikä Punavuoriseuralla ole tietoa siitä, mitä kaupunki on esisopimuksella jo sopinut Skanskan kanssa.

Kaupunkisuunnitteluviraston näkemys, että Telakkarannan identiteetti rakentuisi puutyöpajan päälle rakennettavan viisikerroksisen tötterön varaan, on täysin vieras Punavuoriseuralle. Alueen identiteetti rakentuu vanhojen rakennusten luomaan miljööseen, jota ei tule tuhota ja kehitellä keinotekoista uutta identiteettiä, jonka ainoa peruste on taloudellisen edun tavoittelu. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa myös, ettei alueen kokonaisuuden kannalta toimiva ratkaisu mahdollista Nosturi-rakennuksen säilyttämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että alueelta pitää löytyä uutta rakennusoikeutta Skanskalle, joka korvaukseksi korjaa osan vanhoista rakennuksista. Nosturi-rakennus on uudisrakentamisen tiellä.

Rakennussuojelun ammattilaisten näkemykset eroavat selvästi edellä mainituista. Museoviraston mukaan asemakaavaluonnos kohtelee yli sata vuotta vanhaa puutyöpajaa tavalla, joka merkitsee rakennuksen ominaisluonteeseen perustuvien arvojen katoamista. Myös 1950-luvun teollisuusrakennuksen, Nosturi-rakennuksen, arvottamista ja suojelua pidetään tarpeellisena. Punavuoriseura pitää tärkeänä museoviraston kannanottoa, että on tarpeen selvittää, onko Telakkarannan asemakaavoitustilanteen vuoksi erityisiä syitä suojella alueen rakennuksia rakennusperinnön suojelemiseen annetulla lailla. Museovirasto yhtyy myös siihen Punavuoriseuran näkemykseen, ettei ehdotettu uudisrakentaminen Telakkarannan pohjoisosassa ole kaupunkikuvallisesti eikä ympäröivään kaupunkirakenteeseen sopivaa. 13-kerroksinen uusi asuinrakennus ei sovi rantaan varjostamaan takana olevia asuintaloja.

Punavuoriseura ry pitää todennäköisenä, ettei lautakunnan hyväksymä asemakaava enää muutu kaupunginhallituksen eikä valtuuston käsittelyssä. Seura katsoo, että Telakkarannan suojeluun rakennusperintöä koskevan lain nojalla on erityisiä syitä asemakaavatilanteen vuoksi. Kaavaluonnos ei takaa riittävää suojelua arvokkaille vanhoille teollisuusrakennuksille, koska se sallii sekä purkamisen että raskaan päälle rakentamisen tavalla, joka ei ole ansioksi maamme teollisen rakennusperinnön suojelulle. Asemakaavalla suojeleminen ei ole Telakkarannan kohdalla riittävä toimenpide. Telakkarannan asemakaava ennustetaan tulevan lähiviikkoina kaupunginhallituksen käsittelyyn, joten vaarantamiskielto on myös tarpeen jo tänä keväänä.

Punavuoriseura ei halua haitata eikä hidastaa Telakkarannan, Punavuoren ainoan merenrannan suunnittelua, kunnostamista ja rakentamista. Laadittu asemakaavaluonnos ei kuitenkaan anna riittävää oikeutta alueen kauniille rakennuskannalle ja niille mahdollisuuksille, joita alue edustaa.

Aihepiirit: Lausunnot ja kannanotot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *