Bli medlem

Genom att bli medlem i Södra Stadsdelarna rf. stöder du utvecklingen av vårt område, deltar i skyddet av naturen och kommer med i ett toppengäng. Medlemsavgifterna: personmedlem 25 € per år, företagsmedlem 50 € per år, och stödsmedlem 250 € per år. Välkommen!

Vill Du komma med I verksamheten? Har Du Idéer för att utveckla vårt område, eller specialkunskaper till nytta för föreningen? Tag gärna kotankt med oss!