Yhdistys

Eteläiset Kaupunginosat ry. – Södra Stadsdelarna on asukasyhdistys, jonka toimialueena on Kaartinkaupunki, Kaivopuisto, Ullanlinna, Eira, Munkkisaari, Hernesaari ja Punavuori.

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa asuin-, liikenne-, sivistys-, terveys- ja sosiaaliolojen kehittämiseksi sekä osallistua ja vaikuttaa muuhunkin yhdyskuntasuunnitteluun. Yhdistys toimii asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä työskentelee viihtyvyyden lisäämiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja sen laadun parantamiseksi.

Yhdistys osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille. Yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin virkamiesten sekä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Lisäksi järjestään kokouksia, koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä kulttuuritapahtumia. Pyrkimyksenä on myös edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukea paikallista harrastustoimintaa yleisen asumisviihtyvyyden lisäämiseksi.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Hallitus 2021

  • Anu Soots, puheenjohtaja
  • Lea Virtala. varapuheenjohtaja
  • Riitta Kaaja, sihteeri
  • Hannes Markkula
  • Otto Meri
  • Riitta Falenius-Hallama
  • Solveig Kylander-Hautamäki
  • Jorma Haapamäki