Eteläiset kaupunginosat ry (Eteläiset)

Eteläiset Kaupunginosat ry. – Södra Stadsdelarna rf. on asukasyhdistys, jonka toimialueena on Kaartinkaupunki, Kaivopuisto, Ullanlinna, Eira, Hernesaari ja Punavuori.

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa asuin-, liikenne-, sivistys-, terveys- ja sosiaaliolojen kehittämiseksi sekä osallistua ja vaikuttaa muuhunkin yhdyskuntasuunnitteluun. Yhdistys toimii asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä työskentelee viihtyvyyden lisäämiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja sen laadun parantamiseksi.

Yhdistys osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille. Yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin virkamiesten sekä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. 

Lisäksi järjestään kokouksia, koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä kulttuuritapahtumia. Pyrkimyksenä on myös edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukea paikallista harrastustoimintaa yleisen asumisviihtyvyyden lisäämiseksi.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Liity Facebook-ryhmäämme, jossa keskustelemme alueemme päiväkohtaisista asioista sanoin ja kuvin. Paina F-painiketta alla, joka ohjautuu Facebook-ryhmäämme. Mikäli sinulla on eteläisiin kaupunginosiin liittyvä mielipide, epäkohta tai kehitysehdotus, voit julkaista se ryhmässämme. Tämän jälkeen viestisi odottaa hetken hyväksyntäämme.