På Svenska

Södra Stadsdelarna registrerad förening

Södra Stadsdelarna rf. är en boendeförening vars verksamhetsområde är 

Gardesstaden, Brunnsparken, Ulrikasborg, Eira, Ärtholmen och Rödbergen.

 

Föreningens avsikt är att arbeta för utvecklingen av boende-, trafik-, 

kultur-, hälso- och socialförhållanden inom sitt verksamhetsområde, samt 

att också delta i övrig samhällsplanering. Föreningen fungerar som en 

länk mellan invånare och olika samhällsgrupper, samt arbetar för ökad 

trivsel och en allt bättre miljövård.

 

Föreningen deltar i planeringen av området och strävar efter inflytande 

i beslutsfattandet, gör initiativ och lämnar utlåtanden för myndigheter. 

Föreningen samarbetar med stadens tjänstepersoner, samt med andra 

föreningar och grupper.

 

Tillika anordnas möten, utbildnings-, och informationsverksamhet, samt 

kulturevenmang. Avsikten är också att främja de boendes egen aktivitet, 

och stöda den lokala hobbyverksamheten för en ökad boendetrivsel.
Följ oss i sociala medier

 

Gå med i vår Facebook-grupp, där vi med ord och bilder diskuterar dagsaktuella ämnen inom vårt område. Klicka på F-knappen som leder Dig till vår Facebook-grupp. Har Du ett missförhållande eller en brist i tankarna, en åsikt eller ett utvecklingsförslag som gäller södra stadsdelarna, kan Du publicera dem i vår grupp. Efter detta väntar Ditt meddelande en stund på vårt godkännande.