Eteläiset kaupunginosat ry -Södra stadsdelarna rf Anu Soots, puheenjohtaja
Riitta Kaaja, sihteeri
puheenjohtaja@etelaiset.fi

Vastaus

1 (3)

page1image15794176

07.03.2022

59/00.02.03/2022 [Aloite, Eteläisten kaupunginosien julkisen liikenteen ongelmat]

page1image15804160

Viite: Aloitteenne Etelä-Helsingin joukkoliikenteen puutteista 17.2.2022

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vastaus Eteläiset kaupunginosat ry:n aloitteeseen

Eteläiset kaupunginosat ry kiinnittää aloitteessaan huomiota Etelä-Helsingin yhteyksiin erityisesti keskustan suuntaan, jotka heikkenivät linjan 24 katkaisun myötä. Aloitteessa toivotaan HSL:ltä ratkaisua tähän ja muihin puutteisiin, joita HSL:n tekemät suunnitteluratkaisut ovat aiheuttaneet.

Helsingin seudun liikenne (HSL) kiittää Eteläiset kaupunginosat ry:tä aloitteesta ja vastaa seuraavasti:

Linjan 24 HSL:n hallituksen 14.4. 2020 kokouksessaan hyväksymä reittimuutos sekä linjan 17 lakkauttaminen perustuivat koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen, jonka vuoksi HSL:n lipputulot ovat laskeneet voimakkaasti. Talouden tasapainottamiseksi HSL etsi tuolloin ja etsii yhä edelleenkin säästöjä toimintamenoista seuraaville vuosille. Säästöjä pyrittiin kohdistamaan linjoille, joilla on vähäinen kysyntä ja kustannus matkustajaa kohti keskimääräistä suurempi sekä yhteysväleille, joilla on riittävästi korvaavaa kapasiteettia. Linjalla 24 kustannus yhtä nousua kohden oli noin 70 % Helsingin sisäisten bussilinjojen keskiarvoa suurempi. Linja 17 puolestaan oli ennen lakkautustaan kallein normaalikokoisella kalustolla liikennöitävä Helsingin sisäinen bussilinja, jonka kustannus yli 4 € per matkustaja oli lähes kolme kertaa suurempi kuin Helsingin sisäisillä linjoilla keskimäärin. Linjan 17 lakkauttamisella ja linjan 24 liikenteen supistamisella saavutettiin lähes 1,8 miljoonan euron säästöt vuositasolla. Koska linjojen 17 ja 24 eteläiset reittiosuudet kulkivat alueella, missä raitiolinjojen 1, 3 ja 10 sekä runkobussilinjojen 20 ja 30 ja bussilinjan 22 pysäkit ovat kävelyetäisyydellä, eivät linjan 17 lakkauttaminen ja 24 eteläisen reittiosuuden poistaminen siten merkittävästi heikentäneet joukkoliikenneyhteyksiä Etelä- Helsingissä. Osa keskustayhteyksiä muuttui vaihdolliseksi esimerkiksi Kampin kautta, mutta koska Kamppi toimii tärkeänä joukkoliikenteen solmukohtana,

page2image15806864

on sieltä hyvät vaihtoyhteydet muille bussi-, ratikka- ja metrolinjoille. HSL on lisäksi juuri linjannut Helsingin kaupungille luopuvansa käytännössä koko Etelä-Helsingin tällä hetkellä käyttämättä olevista bussipysäkeistä, jolloin vapautuvaa tilaa voidaan käyttää esimerkiksi parkkipaikoiksi, joista on alueella pulaa. Pysäkkien poiston myötä poistuvat käytännössä bussiliikennepalvelun toimintaedellytykset alueelta.

Eteläisen kantakaupungin länsiosaa ovat palvelleet elokuusta 2021 lähtien nivelsähköbusseilla liikennöitävät linjat 20 ja 30, joiden kalusto pystyy kääntymään ketterämmin ahtaissa risteyksissä kuin esimerkiksi linjalla 14 aiemmin käytössä ollut telikalusto. Uusi nivelkalusto on saman levyistä kuin aiemminkin käytetty bussikalusto, joten Tehtaankadun ja Laivurinkadun risteysalueen bussien ja ratikoiden kohtaamistilanteisiin ei ole aiheutunut heikennystä uuden kaluston myötä. Etelä-Helsingin ja Ruoholahden/Jätkäsaaren suunnan vaihdolliset yhteydet ovat tunnistettu ongelma, joihin ei kuitenkaan ole valitettavasti luvassa kohennusta nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa koronapandemian ja merkittävästi vähentyneiden lipputulojen aiheuttaman taloustilanteen heikkenemisen takia olemme joutuneet kohdistamaan säästötoimenpiteitä lähes kaikille linjoillemme.

Eteläiset kaupunginosat kuuluvat jatkossa entistä painokkaammin raitioliikenteellä tuotettavan joukkoliikennepalvelun piiriin. HSL:n hallituksen joulukuussa 2021 hyväksymässä raitioliikenteen keskipitkän tähtäimen linjastosuunnitelmassa aluetta palvelevat noin vuodesta 2030 lähtien raitiolinjat 3, 4, 5, 6, 9 ja 10. Linjat 3 ja 4 palvelevat likimain nykyisten linjojen 2 ja 3 tavoin Tehtaankadun ja ydinkeskustan välillä. Linjojen päätepysäkin siirtoa Olympiaterminaalilta Kaivopuiston pysäkille selvitetään. Siirto parantaisi alueen saavutettavuutta joukkoliikenteellä ydinkeskustasta käsin myös Etelärannan kautta. Uudessa linjastossa linjat 3 ja 4 eivät ole nykyisten linjojen 2 ja 3 tavoin niin kytköksissä muihin linjoihin, mikä mahdollistaa lyhyemmän seisomisen eteläisellä päätepysäkillä Olympiaterminaalilla tai Kaivopuistossa riippuen ratkaisun toteutuksesta.

Raitiolinja 5 palvelee eteläisen Helsingin niemen yhteyksiä Kamppiin, Töölöön ja Meilahteen. Linja kulkee alueella nykyisen linjan 1 päätepysäkiltä Fredrikinkatua pitkin. Linjat 6 ja 9 palvelevat Bulevardia pitkin uutta Hernesaaren kaupunginosaa. Linjan 10 reitti ja palvelu säilyy nykyisellään, ja linja tarjoaa yhteyksiä ydinkeskustaan ja Mannerheimintien varteen. Raitioliikennetarjonnan lisäämistä rajoittaa alueen päätepysäkki- infrastruktuuri. Tämä johtaa siihen, että raitioliikenteen on keskityttävä pääjoukkoliikenneyhteysvälien palvelemiseen. Tällä on vaikutusta erityisesti alueen itäosien raitioliikennetarjontaan.

Lisätietoja antaa Petteri Kantokari, puh. 040 1792355

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

HSL Helsingin seudun liikenne · PL 100 · 00077 HSL · Puhelin (09) 4766 4444· hsl@hsl.fi · Y-2274586-3

HRT Helsingforsregionens trafik · PB 100 · 00077 HRT · Telefon (09) 4766 4444· hsl@hsl.fi · FO-2274586-3

www.hsl.fi

page2image15801872
page3image15804784

Johanna Wallin vs. osastonjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 7.3.2022. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.

HSL Helsingin seudun liikenne · PL 100 · 00077 HSL · Puhelin (09) 4766 4444· hsl@hsl.fi · Y-2274586-3

HRT Helsingforsregionens trafik · PB 100 · 00077 HRT · Telefon (09) 4766 4444· hsl@hsl.fi · FO-2274586-3

www.hsl.fi

page3image15795424