joulukuu 2012

Muistutus Hernesaaren osayleiskaavaan

Muistutus Hernesaaren osayleiskaavaan Eteläiset kaupunginosat ry ja Punavuoriseura ry ovat jättäneet muistutuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen koskien Hernesaaren osayleiskaavaa. Muistutus koskee Hernesaareen suunnitellun täyttöniemen kärkeen merkittyä aluetta merkinnällä ES-4 (erityissuunnittelualue). Lautakunnan päätöksen mukaan vaihtoehtoisina käyttötarkoituksina alueelle voidaan tutkia helikopterikenttää, venesatama- tai veneiden talvisäilytysaluetta, puistoa tai lähivirkistysaluetta tai merelliseen ympäristöön soveltuvaa toimitila- ja työpaikka-aluetta.