25.2.2013 klo 22.51 – NL

Eteläiset kaupunginosat ry:n mielipide liittyen meriläjitykseen

Eteläiset kaupunginosat ry on jättänyt Uudenmaan ely-keskukselle mielipiteensä liittyen uuden ruoppausmassojen meriläjitysalueen ympäristöarviointiin.

Helsingin edustan merialueelta on kaavailtu useaa eri paikkaa ruoppausmassojen meriläjitysalueeksi. Ruoppauksen tarve liittyy paitsi meriliikenteen edellytyksiin myös Helsingin moniin rantarakentamiskohteisiin esimerkiksi Jätkäsaaressa, Hernesaaressa ja Koivusaaressa.

Eteläiset kaupunginosat ry painottaa lausunnossaan, että Itämeren tilaa ei saa heikentää Helsingin kaupungin säästötoimenpiteenä. Suunnitelma nostaakin esiin monia kysymyksiä tähän littyen. Onko esimerkiksi kaikki kulut, mukaanlukien meriympäristölle aiheutuva haitta, otettu laskelmissa huomioon?

Yhdistys ymmärtää, että vesiliikenteen takia mataloituvia väyliä joudutaan ajoittain ruoppaamaan. Rantojen rakentamiseen pitää silti suhtautua erittäin pidättyvästi. Vielä rakentamatta olevat rannat ovat siksi harvinaisia, että ne tulee säästää liialta rakentamiselta.

Rantarakentaminen on suosittua, koska merenpohja on usein ilmaista tonttimaata Helsingille. Tällöin kustannuksiin ei lasketa meriympäristölle aiheutuvaa haittaa. Todelliset kustannukset rantarakentamisessa ovat korkeammat kuin mitä nyt laskelmissa arvioidaan.

Meriläjityksen kasvavat määrät vaativat uutta ajattelua ja parempaa yhteistyötä naapurikuntien kanssa kaavoitus- ja rakentamissuunnittelussa. Helsingin ei tarvitse pilata merialuetta ja rantojaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *