Vakavia liikenneturvallisuusongelmia

Eteläiset kaupunginosat ry edellyttää pikaisia toimenpiteitä Telakkakadun ja Eiranrantakadun liikenneturvallisuusongelmien korjaamiseksi.

Eiranrannan liikenneympyrä, valmistui 2.7.2020

Kaupunginosa yhdistykset ovat koko Hernesaaren asemakaavasuunnittelun ajan esittäneet huolensa Telakkakadun ja Eiranrantakadun risteykseen suunnitellun liikenneympyrän turvallisuudesta. Telakkakadun valmistumisen,( 2.7. 2020 ) jälkeen liikenneturvallisuutta vaarantavia paikkoja on ilmennyt useampia: Pyhiinvaeltajanpuiston/Pyhän Birgitanpuiston pääraitin suojatien poisto sekä Telakkarannan kohdan työnaikaiset liikennejärjestelyt. Tilannetta on vielä pahentanut, kun po. väylälle on ohjattu Hernesaaren täyttöjen raskas louherekkaliikenne, joka aiheuttikin 28.5.2021 perjantai-aamuna ensimmäisen pyöräilijään kohdistuneen onnettomuuden liikenneympyrässä. Kaavoituksen aikana tehtyjen muistutusten lisäksi yhdistyksen hallitus on sähköpostitse lähestynyt alueen liikennesuunnittelijaa ja liikennesuunnittelupäällikköä tilanteen korjaamiseksi, mutta se ei ole johtanut toimenpiteisiin tilanteen tarkastelemiseksi tai korjaamiseksi.

Pyöräilijoiden vaaratilanteita liikenneympyrässä

Etelä-Helsinkiä kiertävä tärkeä pyöräreitti ja tulevan Hernesaaren alueen koko pyöräliikenne on johdettu kulkemaan Telakkakadun päätteen pienen liikenneympyrän kautta, jossa myös raitovaunut kulkevat 6.4.2021 lähtien. Nyt Telakkakadulta ja Hernesaaresta tuleva pyöräliikenne johdetaan liikenneympyrään katujen reunassa kulkevia yksisuuntaisia kaistoja myöten siten, että ympyrään tullessa autot, raitiovaunu ja pyöräilijät ovat omalla kaistallaan vierekkäin , mutta ympyrässä pyöräilijät pakotetaan samalle ainoalle kaistalle, jolla kulkee raskas liikenne. Ympyrään mennessä etuajo-oikeus on epäselvä. Ympyrässä ajavien ja sieltä poistuvien kesken syntyy jatkuvasti vaarallisia tilanteita, kuten perjantaina 28.5.2021 sattuneessa onnettomuudessa asian laita oli. Tilannetta vaikeuttaa vielä se, että poistuvien ajoneuvojen on väistettävä risteävillä suojateillä kulkevia, jolloin ne puoliksi kääntyneinä tukkivat takaa ympyrässä ajavien pyöräilijöiden tien. Polkupyöräilijöiden tilannetta mutkistaa vielä sekin, että Merisatamanrannan suunnasta tulevat pyöräilijät ajavat kadun pohjoisreunassa olevaa kaksisuuntaista pyörätietä ja tulevat liikenneympyrään suojatieltä. Liikennettä seuranneet ovatkin saaneet nähdä pyöräilijöiltä lukemattomia mielikuvituksellisia reitinvalintoja. Liikenneympyrä ei tällaisena toimi turvallisesti.

Poistettu suojatie takaisin

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöidenkin pääreitti ennen Telakkakadun rakentamista on ollut Pyhiinvaeltajanpuiston läpi kulkeva raitti, joka johtaa Pyhän Birgitanpuiston uimarantaan ja edelleen Löylyn sekä risteilysataman suuntaan. Tämä reitti on ollut myös suosittu risteilymatkustajien kävelyreitti. Reitillä ollut suojatie poistettiin sillä perusteella, ettei Telakkakadun ympyrästä tulevan raitiovaunun tarvitsisi siinä pysähtyä. Perustelu on ratikkaliikenteen sujuvoittamisen kannalta ymmärrettävä, mutta se ei ota huomioon tosiasiallista tilannetta maastossa. Ylityspaikkaan on toteutettu kaupungin suunnittelijoiden kehittämä ”kadun ylityspaikka” viistetyin reunakivin. Liikennesuunnittelijan mukaan kevyen liikenteen ylitys on sallittu, mutta väistämisvelvollinen. Suunnittelijan mukaan jalankulkijan tulee tämä tietää. Valitettavasti käytännössä asia ei ole näin selvä, mistä syystä paikalla on jo nyt syntynyt useita läheltäpiti- tilanteita. Suunnittelijoiden kehittämä ratkaisu houkuttelee jalankulkijoita käyttämään ratikkakiskojen aluetta odotustilana, mikä on vaarallista, jos ratikka sattuu silloin paikalle. Tilanteen ainoa järkevä ratkaisu on suojatien palauttaminen.

Telakkarannan tilapäinen ratkaisu vaarallinen pyöräilijöille

Telakkarannan kohdalla on toteutettu Kemikaaliviraston kohdalle tilapäinen (1-2 v ) raitiovaunupysäkki, jonka kohdalla myös pyöräkaista loppuu. Samassa kohdassa tapahtuu myös  jatkuvasti luvatonta vasemmalle kääntymistä Merimiehenkadulle, mikä lisää epäselvien tilanteiden määrää. Vaikka tilanne korjaantunee Telakkarannan rakennusten valmistuttua, tulisi tilannetta parantaa jo sitä ennen. Tässäkin kohdin liikenteen vaarallisuutta on lisännyt Hernesaaren louherekkaliikenne ja myös kesää kohden vilkastuva pyörä- ja autoliikenne muutoinkin.

Eteläiset kaupuginosat ry – Södra  Stadsdelarna rf edellyttää kaupungin liikennesuunnittelijoilta pikaisia toimenpiteitä liikenneturvallisuustilanteen korjaamiseksi.

Alueella toivotaan kaupungin järjestävän yhteisen katselmuksen yhdessä kaupunginosayhdistyksien kanssa ongelmakohtien tunnistamiseksi ja korjaustoimenpiteiden pohtimisseksi. Ei pidä odottaa seuraavien onnettomuuksien tapahtuvan.

Helsingissä 7.6.2021

ETELÄISET KAUPUNGINOSAT ry – SÖDRA STADSDELARNA rf

Anu Soots

Riitta Kaaja

Liikenne- ja turvallisuuspäällikkö Reetta Putkosen vastaus 18.6.2021

Kiertoliittymän osalta totean alkuun, että ikävä kuulla tapahtuneesta onnettomuudesta. Onnettomuuskuvauksestanne ei pystytä suoraan sanomaan kumpi osapuoli oli tilanteessa ”oikeassa” ja kumman olisi tullut väistää toista. Aikanaan kun arvioitiin erilaisia liittymätyyppejä kyseiseen kohtaan ennustetuilla liikennemäärillä, optimaalisimmaksi ratkaisuksi niin turvallisuuden kuin sujuvuuden kannalta arviointiin rakennettu kiertoliittymä. Arvioinnissa huomioitiin kaikki kulkumuodot ja katualueelle varattu tila sekä ympäristölle aiheutuvat vaikutukset.

Kiertoliittymässä moottoriajoneuvoliikenne sekä pyörät kulkevat samassa kiertotilassa, jonka jälkeen siirtyvät taas omille kaistoilleen suoralla osuudella. Risteysalueella ajonopeudet ovat hiljaisia ja siten liikennejärjestelyt on arvioitu turvallisiksi myös pyörällä kulkeville, kun noudatetaan liikennesääntöjä ja hyvää liikennekäytöstä. Kiertotilaan ensimmäisenä saapuva ajoneuvo on etuajo-oikeutettu muuhun liikenteeseen nähden. Pyörän ja auton saapuessa liikenneympyrään samanaikaisesti väistämisvelvollisuudesta ei ole olemassa yksiselitteistä sääntöä. Tällaisessa tilanteessa korostuu muut liikenteessä huomioiva liikennekäytös. Toisen liikkujista tulisi päästää toinen kulkemaan ensin liikenneympyrään, sillä kiertotilassa ajokaistoja on vain yksi. Tunnistamme liikennesuunnittelun hyvin tärkeänä turvallisuuden edistämisessä. Tiivistyvässä kaupungissa liikennejärjestelyitä on kuitenkin mahdoton toteuttaa täysin turvallisina ilman, että liikkujien on myös itse huolehdittava liikenneturvallisuudesta. Tarvitaan siis turvallisia liikenneratkaisuja ja yhteispeliä liikenteessä.

Eiranrannan suojateiden, muiden kävely-yhteyksien ja liikenneturvallisuuden arvioinnissa on hyödynnetty myös lautakunnan hyväksymää kadunylitysperiaatteita. Suojatien tarpeisiin vaikuttavat ylitettävien jalankulkijoiden määrä, ylitettävän kadun autoliikenteen määrä ja lähimmän viereisen suojatien paikka. Palautteessa olleeseen kohtaan on toteutettu kadunylityspaikka suojatien sijaan. Tällaisessa ratkaisussa jalankulkija väistää raitiovaunua ja ajoneuvoliikennettä. Olemme arvioineet, että kohteen liikennetilanne huomioiden suurin osa jalankulkijoista ylittää kadun kyseisestä kohdasta, vaikka siinä ei ole suojatietä vaan kadunylityspaikka. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa jalankulkijoista arvioi pääsevänsä kadun yli turvallisesti ja sujuvasti, vaikka väistämissäännöt ovat toisinpäin kuin on totuttu suojateitä käytettäessä. Tästä ylityspaikasta on 40-50 metriä suojatielle Telakkakadun ja Eiranrannan liittymään. Jos siis haluaa käyttää suojatietä, kiertomatka ei ole vielä kohtuuton. Kadunylityspaikkojen vakiinnuttaminen ja ihmisten käyttäytyminen niissä on vielä kehittymässä, kun käytäntö on melko uusi. Tulemme tämän osalta kiinnittämään huomiota valistukseen ja viestintään.

Väliaikaisen pysäkin kohdalla tapahtuvan laittoman vasemmalle kääntymisen osalta liikennesuunnittelun keinot ovat melko vähäiset. Jos haluatte, asiasta voi laittaa valvontapyynnön poliisille osoitteesta: https://poliisi.fi/liikennevalvontapyynto

Mukavaa kesää toivottaen, Reetta Putkonen
Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *