2.10.2010 klo 22.57 – Eteläiset kaupunginosat ry

Meripuistoon rakennettava leikkipaikka on rajattu kolmelta sivulta metallilanka-aidalla ja sitä reunustavilla istutuksilla, mutta merenpuoleiselta sivulta alue on rajattu korkealla paasikivellä ja sen päälle sijoitetulla polykarbonaattilevyistä rakennetulla aidalla.

Leikkipaikan tuulensuoja-aita tarjoaa suojaa merenpuolelta puhaltavilta tuulilta ja siten parantaa leikkipaikan olosuhteita ja käytettävyyttä. Pleksilasinen aita on herättänyt alueen asukkaissa kysymyksiä.

Perusteluina pleksilasin käytölle on esitetty seuraavaa: Meripuiston leikkipaikkaa jo aiemmin käyttäneen päiväkodin palautteessa oli erityisesti toivottu tuulensuojaa ja rajaavaa aitaa. Toisaalta pleksilasia on pidetty sopimattomana paikkaan. Suunnittelussa läpinäkyvän aidan katsottiin keventävän leikkipaikan rajausta siten, että se mahdollistaa näkymät rantaan ja vastavuoroisesti uudelta jalankulkuraitilta leikkipaikalle. Tätä pidettiin sinänsä hyvänä asiana, mutta asukasyhdistys on tuonut useissa eri yhteyksissä esille toiveensa ns. luonnollisista tuulensuojista rakennettavaan puistoon. Myös kovapirteistä hautapaasi-lookia vierastetaan eikä sen katsottu soveltuvan alueen yleisilmeeseen. Yhdistys on toivonut rantaan enemmänkin englantilaistyyppistä puistoa, johon kuuluu mm. luonnonmuodot huomioiva rakentamistyyli.

Tehdyn ratkaisun toimivuutta ja vastaanottoa alueenkäyttäjiltä seurataan ensi vaiheessaja sen jälkeen arvioidaan ratkaisun kelpoisuutta. Tähänastinen asukaspalaute on Rakennusviraston mukaan ollut pääasiassa positiivista.

Mikäli toteutettu aitaratkaisu osoittautuu epäonnistuneeksi, lähinnä vandalismin seurauksena, se on poistettava ja korvattava metallisella kolmilanka-aidalla. Raskaamman umpiaidan rakentaminen tuulensuojaksi ei ole kaupunkikuvallisesti suotavaa ja johtaisi todennäköisesti töhrimishäiriöihin.

Alueen asukkaiden kannattaakin olla yhteydessä Rakennusvirastoon ja lähettää sinne palautetta puiston toimivuudesta, kunhan puisto saadaan ensin käyttöön.

Aihepiirit: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *