3.10.2014 klo 22.37 – NL

Avustuskriteerit lausunto 300914

Viite: Lausuntopyyntö asukasyhdistyksille ja kaupunginosaseuroille asukasosallisuuden avustuskriteereistä

Eteläiset kaupunginosat ry:n hallitus on tutustunut Helsingin kaupungin ehdotukseen asiasta nettiosoitteessa www.hel.fi/static/helsinki/osallisuus/avustuskriteerit.pdf.

Pieni ilmoitus päivälehdessä huomattiin sattumalta. Tällä tavoin ei tavoiteta kaikkia asukasjärjestöjä. Jos joku sattumalta osuu ehdotukseen netissä, hän ei saa selvää, mistä on kysymys, koska asiakirjasta puuttuu selostus mm. siitä, mihin mennessä lausuntoa pyydetään. HELKA olisi voinut toimia jakelukanavana asukasjärjestöjen suhteen.

Avustuskriteereistä

A) Avustusten myöntämisessä viitataan Helsingin kaupungin strategiaan. Keskeisen strategia-asiakirjan periaatteet tulee toistaa tässä yhteydessä tai asiakirja tulee olla liitteenä. Avustuksen kohteen tulee täyttää seitsemän ehtoa. Lopussa listaa käytetään ja-sanaa eli kohteelta edellytetään kaikkien ehtojen täyttämistä. Jos käytettäisiin tai-sanaa, osa ehdoista riittäisi. Mikään kohde tuskin täyttää kaikkia ehtoja.

B) Tavoitteiden listaus lisää kriteereihin viisi ehtoa. Tämä kohta tulisi yhdistää A-kohtaan, jolloin yhdessä kohdassa lueteltaisiin kaikki toiminnalle asetetut tavoitteet.

C) Tässä kohdassa luetellaan vielä lisää ehtoja. Voisiko kaikki ehdot luetella yhdessä kohdassa? C-kohta voisi luetella vain tahoja, jotka ovat avustuskelpoisia.

D) Tämäkin kohta voitaisiin yhdistää alkuun. Aktiivisuus on vaikea kriteeri, koska se voi alkaa suosia samoja tahoja. Miten uusi taho pääsee rahoituksen piiriin, jos ei ole ollut aikaisemmin aktiivi?

E) Alueellinen tasapaino on myös vaikea kriteeri, jos se alkaa merkitä rahojen alueellisesti tasaista jakamista. Yhdistettynä tarveperusteiseen harkintaan ja positiiviseen diskriminaatioon voitaneen saada hyvä lopputulos. Alueelliset indikaattorit tulisi määritellä ja kertoa etukäteen. Indikaattoreita on vaikea käyttää, tulosten mittaaminen voi olla harhaanjohtavaa, koska aineettomat hyödyt eivät ole mitattavissa eivätkä näy tilastoissa.

F) Avustusten ehtona on usein, ettei muita ole myönnetty.

Avustuskorit

Kori 1 Asukastalot muodostavat tärkeän ennalta ehkäisevän sosiaalityön verkon. Niiden toimintaa tulee kaikin tavoin tukea ja varmistaa, että niitä on kaikilla alueilla. Nuorisolle tähdättyä tiloja ja toimintaa tulisi olla enemmän. Se vähentää häiriökäyttäytymistä ja siitä seuraavia kuluja.

Kori 2 Asukasyhteistyötä edistävät rakenteet ovat aika hyvin olemassa. Lähes kaikilla Helsingin alueilla on toimiva asukasjärjestö, jotka ovat jäsenenä eräänlaisessa kattojärjestössä HELKAssa. Maksamme joka vuosi jäsenmaksua HELKAlle, joka saa lisäksi avustusta kaupungilta. HELKAn toimintaa voidaan nykyistä enemmän suunnata palvelemaan asukasyhteistyötä. Asukasjärjestöt tarvitsevat konkreettista apua kotisivujen perustamisessa ja ylläpidossa. Jäsenrekistereiden keskitetty hallinto ja ylläpito olisi myös tervetullutta. Nyt jokainen yhdistys maksaa näitä kuluja erikseen. Tämä syö vapaaehtoistyön vähäisiä voimavaroja. Erittäin tervetullutta olisi myös, että HELKA olisi mukana järjestämässä asukastilaisuuksia, joissa keskustellaan valmisteilla olevista kaavoista. Virkamiesvalmistelun, poliittisen päätöksenteon ja asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta tarvitaan enemmän. Nyt liian moni kaava päätyy valitusprosessiin.

Kori 3 Mahdollisuus hakea projektirahoitus ympäri vuoden on hyvä säilyttää yhtenä vaihtoehtona.

Eteläiset kaupunginosat ry
Ulla Blomberg, pj.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *