29.3.2010 klo 16.19 – Eteläiset kaupunginosat ry

Ullakolle -esite on suunnattu ullakkorakentamista suunnitteleville asuntoyhtiöille. Sillä pyritään kertomaan mitä yhtiöiden on hyvä tietää kun ne harkitsevat ullakkorakentamista sekä mitkä ehdot kiinteistön ja ullakkorakentamissuunnitelman on täytettävä. Ullakkorakentamisen etenemiskaavio kuvaa yksityiskohtaisesti ullakkorakentamisen eri vaiheet aloituspäätöksestä käyttöönottoon.

Esitteellä halutaan painottaa laadukkaan suunnittelun merkitystä, poikkeavaa tilankäyttöä sekä arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten arvojen merkitystä. Ullakkorakentamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ovat esimerkiksi hissin rakentaminen ullakolle sekä rakennuksiin liittyvät kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot. Ullakkoasuntojen rakennuslupahakemuksia käsiteltäessä edellytetään lisäksi asumisviihtyisyyden ja yhteistilojen parantamistoimenpiteitä kiinteistössä.

Helsingissä pyritään edistämään ullakkorakentamista. Se tuo kaupunkiin uudentyyppisiä asuntoja ja ullakkorakennusoikeuden myynnillä rahoitetaan rakennuksen viihtyisyyden ja teknisen kunnon parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Ullakkorakentamista ohjataan alueellisella poikkeamispäätöksellä ja siihen liittyvällä ohjeistuksella eli rakentamistapaohjeella. Helsingin asuinkerrostaloalueita koskee poikkeamispäätös, jonka mukaan ullakoille on mahdollista rakentaa asuntoja, vaikka tontilla ei ole rakennusoikeutta jäljellä. Poikkeamispäätöksen piiriä on laajennettu niin, että se kattaa myös esikaupunkien kerrostaloalueet.

Esitteen saatavuus: Maksuttoman esitteen voi noutaa kaupunkisuunnitteluviraston kaavaesittelystä, Kansakoulukatu 3, arkipäivisin klo 8.15 -16 sekä info- ja näyttelytila Laiturilta, Narinkka 2 (vanha linja-autoasema Kampissa) ti-pe klo 10-18 sekä la klo 12 -16. Esitteen suunnittelu ja toteutus: Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja kaupunginmuseon ullakkotyöryhmä, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy/ Jukka Sulonen ja Oona Airas.

Lisätietoja: arkkitehti Riitta Salastie, puhelin 310 37218

arkkitehti Arja Kasanen, puhelin 310 37400

Aihepiirit: Uutiset

Vastaa

Your email address will not be published.