13.5.2010 klo 8.16 – Eteläiset kaupunginosat ry

Kapteeninpuistikko sijaitsee Ullanlinnassa Tehtaankadun ja Kapteeninkatujen rajaamassa kolmiossa. Vuoden 1910 paikkeilla rakennettu Kapteeninpuistikko on sitä reunustavien kerrostalo-korttelien ja puistoa kiertävien lehmusten tiukasti rajaama kaupunkipuisto.

Yleisten töiden lautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaan Kapteenin-puistikko palautetaan alueen kaupunkikuvallisesti merkittäväksi avoimeksi aukiomaiseksi oleskelu-puistikoksi. Yhtenä lähtökohtana suunnittelussa on puistikon alkuperäinen, vuosina 1908–10 rakennettu ilme, johon on tarkoitus yhdistää nykypäivän vaatimusten edellyttämiä toimintoja, kuten leikkipaikka ja valaistus. Lisäksi kunnostuksessa huomioidaan vanhat lehmukset mahdollisimman hyvin.

Puiston tämänhetkinen leikkipaikka on noin 30 vuotta vanha ja puiston yleisilmettä luonnehditaan ränsistyneeksi. Koska puistikko on pääosin lasten leikkipaikkaa, se on kauttaaltaan aidattu.

Suunnitelman mukaan puistikko avataan muuhun ympäristöön liittämällä se pitkiltä sivuiltaan suoraan jalkakäytäviin vapaan tasopinnan kautta. Päädyissä puistikko rajataan katualueesta matalien reunaistutusten avulla. Puistikon keskiosa jätetään vapaaksi oleskelu-aukioksi, johon säilyvän virginiantuomen ympärille muodostetaan kukkaistutuksin ja kiveyksin jäsennelty istuskelupaikka. Käytännössä esimerkiksi lastentarhojen käyttämä leikkipaikka pienenee siten merkittävästi.

Puistikon yläosaan sijoitetaan leikkialue puolikaaren muotoon siten, että se ei sulje yhteyksiä puistikon läpi. Leikki-paikan sijainti ja koko ovat olleet alueen asukkaiden kritiikin kohteena suunnitelman kaikissa vaiheissa. Nyt hyväksytyssä suunnitelmassa asukkaiden toiveita on otettu jonkin verran huomioon.

Rakennusviraston suunnitelmien mukaan lapsille on suunniteltu suuri, aikaisempaa huomattavasti suurempi leikkipaikka Merisatamanrantaan Stjernwallin puistoon. Puiston rakennustyöt ovat paraikaa käynnissä. Tästä syystä Kapteeninpuistikossa ei ole tarpeen olla nykyisen kaltaista laajaa leikkipuistoa.

Kapteeninpuistikon kaupunkikuvallista merkitystä korostetaan puistikkoon sijoitettavalla taideteoksella. Teoksen toteuttaa Helsingin kaupungin taidemuseo, jonka nimeämä taiteilija, Pekka Kauhanen, on suunnitellut uuden teoksen nimenomaan tähän puistoon.

Täysikasvuiset yli satavuotiaat puistikkoa reunustavat lehmukset säilytetään lukuun ottamatta yhtä, joka Rakennusviraston arvion mukaan huonokuntoisena joudutaan mahdollisesti poistamaan. Puiden kasvuolosuhteita kohennetaan
maanparannuksella.

Puistosuunnitelman toteutus on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna, mahdollisesti alkusyksystä.

Lisätietoja Kapteeninpuistikon puisto-suunnitelmasta löytyy osoitteesta

http://www.hel.fi/static/public/hela/Yleisten_toiden_lautakunta/Suomi/Esitys/2010/HKR_2010-04-20_Ytlk_15_El/E9831DC0-AE63-4D5C-A342-CD32BF7DA0B7/Kapteeninpuistikon_puistosuunnitelman_hyvaksyminen.html

sekä Rakennusvirastosta Raija Holopaiselta puh. (09) 310 38639.

Aihepiirit: Uutiset

Vastaa

Your email address will not be published.