Salasiko Helsingin kaupunki sähköistämisen?

Muutokset myllertävät Etelä-Helsingin joukkoliikennettä, joista tiedottaminen ja alueen asukkaiden kuuleminen on toteutettu puutteellisesti; Sähkönivelbussien huolto- ja kääntöpaikka luotiin salaa Laivurinkadun päähän; lakkautettavat linjat korvataan yhdistämällä joukkoliikenne vaillinaisesti sekä bussien lähtöpysäkki siirrettiin linja-autojen latauspisteen tieltä suoraan asuintalon eteen.

 

Eteläisten kaupunginosien joukkoliikennettä on karsittu säästösyistä lakkauttamalla linjoja, typistämällä reittejä ja harventamalla vuorovälejä.  Vilkkaasti liikennöivät runkolinjat 20 ja 30 perustetaan korvaamaan puuttuvia yhteyksiä. Näiden sähkönivelbussien pääte- ja latausasema rakennetaan Laivurinkadun päähän. HSL:n hallituksen päätöksistä on annettu tietoa vain ripotellen, minkä vuoksi kokonaiskuvan muodostaminen tilanteesta on ollut mahdotonta.

Alueen asukas Asko Takala kertaa tapahtumia Eteläiset kaupunginosat ry:n Facebook-ryhmässä seuraavasti

– Viime joulukuussa on tehty ensimmäinen päätös, ja ainoa, jossa koko kokonaisuus on esitetty ympäristön muokkauksen osalta:

 

– Tästä liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksestä ei ole tarvinnut tiedottaa, kun ”Helsingin kaupungin hallintosäännössä (16 luku 6 § kohta 1) on liikenne- ja katusuunnittelupäällikön toimivallassa päättää katu- ja muulle yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella merkitykseltään vähäisistä yksittäisistä liikennejärjestelyistä.” Päättämällä, että tämä pysäkkijärjestely on merkitykseltään vähäinen, on kaupunki välttynyt kuulemasta ketään, ja siksi tämä on mennyt varmaan ohi Eteläisiltä kaupunginosiltakin. Myöskään esim. Kaupunginmuseota tai asumisterveysviranomaisia ei ole sitten tarvinnut kuulla! 

Uusien sähkönivelbussikuskien koulutus käynnissä.

Osapäätöksiä häivyttämään kokonaisuutta?

– Kuitenkin seuraava (osa)päätös (Maankäytön johtaja 16.3.2021) on kuitenkin ylittänyt kuulemis- ja tiedotuskynnyksen, ja tähän onkin Eteläiset kaupunginosat reagoineet, kuten aiemmassa viestiketjussa todetaan. Mutta tuo asia/suunnitelma/piirustukset ja päätös on ovelasti rajattu koskemaan vain Merikadun eteläpuolta, eli siksi esim. taloyhtiötämme ei ole tarvinnut kuulla.  

 

– Kolmas (osa)päätös (6.5.2021) on sitten toimenpidelupa latausmastolle. Sen piirustuksissa toimenpide on taas rajattu niin, että sitä ei haeta pysäkin siirrolle, ainoastaan mastolle ja kaapelien rakentamiselle – ei taaskaan kokonaisuutta! Tästä on väitetysti tiedotettu mm. taloyhtiötämme, mutta isännöitsijätoimistosta ei tällaista viestiä löydy (eikä ilmeisesti rakennusvalvonnasta vastaanottokuittausta). Lisäksi: kun pyysimme päätöksen liitteitä liikenne- ja katusuunnittelupäälliköltä, hän vastasi, että hänellä ei ollut niitä saatavilla – siis hakijataholla! Onneksi onnistuimme saamaan ne muuta kautta, Takala muistelee. 

Bussi peittää ikkunoiden näkyvyyden katutasossa

– Kyseessä on uusien sähkönivelbussirunkolinjojen 20 ja 30 lähtöpysäkki, oikeastaan pieni liikenneasema: pääte- ja lähtöpysäkit sekä odotus- ja latauspaikat. Arkena 200 lähtöä/vrk (aamu 5 – yö 2, yöllä 3 t tauko), viikonloppuna 150 lähtöä/vrk, (aamu 6 – yö 4.30, vain 1,5 t tauko).

– Oranssi bussi seisoisi asuntomme ikkunoiden edessä arkisin 5 minuutin välein minuutin kerrallaan – ja pidempään väistäessään seuraavaa ladattavaa bussia. Viikonlopun harvempaa vuoroväliä kompensoi lyhyempi yötauko! Takala summaa.

Huoltorakennus valmistuu Merikadun päähän.

Eteläiset reagoineet asiaan jo keväällä

–Eteläiset kaupunginosat ry on reagoinut tähän bussien sähkölataus-asiaan. Asia tuli esille keväällä ja ja teimme muistutuksen. Alueelta kukaan muu ei tehnyt muistutusta. Nämä tiedot on luettavissa pöytäkirjasta 16.3.2021. Ehdotimme, että bussin sähkönlatauspisteelle kaupunki hakisi jonkun muun paikan, kommentoi Eteläiset kaupunginosat ry:n puheenjohtaja Anu Soots.  

Eteläiset kaupunginosat ry:n Facebook-ryhmässä on ihmetelty miksi pysäkkiä ei siirretty toiselle puolelle tietä tai Laivurinkadun päähän Merikadun puolelle. Keskustelu aiheesta jatkuu. 

Syysliikenteeseen siirryttään 16.8. Linjan 14 numero muuttuu 25:ksi ja päätepysäkiksi tulee kamppi. Linja 18 lakkautetaan. Runkolinjat 20 ja 30 korvaavat puuttuvia yhteyksiä. Hernesaaren bussiliikenne loppuu kokonaan. Liikennöintiä karsitaan säästösyistä jo ennen kuin raitiolinja 6 ulottuu Hernesaaren kärkeen. Raitiolinjan päätepysäkki tulee olemaan vielä vuosia Eiranrannassa. Linja 17 lakkautettiin jo kesäkuussa. Bussilinja 14:n typistäminen vaikuttaa Pajamäen ja Pitäjänmäen yhteyksiin. Merikadun ja Seurasaaren väliä liikennöivän linjan 24 eteläinen osuus lakkautetaan säästösyistä. 

 

Keskustelu jatkuu Eteläiset kaupunginosat ry:n Facebook-ryhmässä. 

Eteläiset kaupunginosat ry

Vastaa

Your email address will not be published.