Eteläiset Kaupunginosat ry – Södra Stadsdelarna rf

Helsingin kaupunginhallitukselle,

Hernesaaren lumenkaadon lopettaminen

”Ympäristökeskuksen vuonna 2012 toteuttamassa selvityksessä todetaan, että Helsingin Hernesaaren vastaanottopaikalle syntyi noin kolmen metrin paksuinen hiekkakerros talvella 2009— 2010. Lisäksi mereen kaadettiin arviolta yhteensä 755 jätekuormaa, joista noin 530 kuormaa oli hiekoitussepeliä ja 225 kuormaa muuta jätettä. Ympäristövaikutusten vähentämiseksi Hernesaaren kippauslaiturin vierustalla sijaitsevaa merenpohjaa ruopataan kiintoaineen poistamiseksi. Ruoppaamalla poistetaan pohjaan kertynyt hiekoitushiekka ja roskat. Ympäristöviranomaisten mukaan lumen merivastaanotto ei ole kuitenkaan ympäristön kannalta ongelmatonta ja veteen mahdollisesti sekoittuneisiin epäpuhtauksiin ei pystytä nykyisillä menetelmillä vaikuttamaan. Mereen lumen mukana kaadetut jätteet, roskat ja aineosat kulkeutuvat merivirtojen mukana laajalle. Mereen joutunut jäte, kuten mikromuovi ja raskasmetallit, eivät häviä merestä ehkä koskaan.”

Edellä oleva on lainaus kansanedustajien Sari Sarkomaan, Kai Mykkäsen ja Saara Sofia Sirenin eduskunnalle  tekemästä lakialoitteesta, jossa esitetään mereen tapahtuvan lumenkaadon kieltämistä. Aloite on kokonaisuudessaan kirjeemme liitteenä. 

 

 

Meneillään oleva talvi on jälleen osoittanut Hernesaaren lumenkaadon ongelmallisuuden. Vastoin lupauksia lumenkaadon lopettamisesta kaupunki on investoinut yli miljoona euroa Hernesaaren lumenkaatopaikkaan. Hanke on toteutettu asemakaavasuunnitelman mukaisesti, vaikka hallinto-oikeus on   kumonnut asemakaavan. Kaupunki on varustanut kaatoalueen suojapuomilla irtojätteen leviämisen estämiseksi. Nyt kyseinen puomi on kuitenkin rikkoutunut ja irtojäte leviää esteettä ympäröivään mereen ja rannoille. Mikromuovin leviämistä ei puomikaan estä.

Helsingin Sanomat, MTV, HBL ja aluelehdet ovat laajalti uutisoineet Hernesaaren lumenkaadosta. Mereen kohdistuvien ympäristöhaittojen lisäksi lumen kuljetuksen aiheuttamat häiriöt ovat mittavia. Ympäri vuorokauden jatkuva liikenne tuottaa päivittäin jopa 2000 kuorma-autoa Eiranrannankadulle ja sitä vielä lisäävät massiivisten meritäyttöjen louherekkaliikenne. Liikennettä vielä tietoisesti keskitetään yön ajaksi, koska se on lumenajon kannalta helpompaa – välittämättä asukkaille aiheutuvasta melu- ja saastehaitasta.

Monet muut lumenkaatopaikat ovat kiinni öiseen aikaan, mutta Hernesaareen liikenne vain kasvaa öiseen aikaan jatkuvaksi jonoksi. Lunta tuodaan silloin kauempaakin, kuin pelkästään keskusta-alueella. Liikenne Hernesaaren kärkeen johdetaan Punavuoren, Ullanlinnan, Kaivopuiston ja Eiran asuntoalueiden läpi mm. Telakkakatua, Merisatamankatua, Merikatua ja Puistokatua myöten,  joita ei ole suunniteltu tällaiselle liikenteelle. Erityisesti öiseen aikaan liikenteen melu on merkittävä haitta asukkaille.

Kaupunki on toistuvasti, vuodesta toiseen torjunut lumenkaadon lopettamisen erilaisilla taloudellisilla ja käytännöllisillä perusteilla. Tämän tyyppisillä perusteilla voitaisiin torjua myös monet Itämeren suojeluun pyrkivät ja ilmaston muutoksen torjumiseen tähtäävät toimenpiteet. Toimenpiteet riippuvat tahtotilasta ja sitä kaupungilla ei tässä asiassa ole riittävästi ollut. Kaikki muut Itämeren suuret rantakaupungit ovat lopettaneet lumen kaatamisen mereen, jopa Pietarikin. Nyt on Helsingin vuoro.

Vaadimme Helsingin kaupunginhallitusta ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin Hernesaaren lumenkaadon ja sen haittojen lopettamiseksi. Ensimmäisenä välittömänä toimenpiteenä kaupungin on lopetettava öiseen aikaan tapahtuva lumen kuljetus Hernesaareen ja suunnattava öinen liikenne valtaväylien varrella oleville kaatopaikoille. Hernesaaren rikkoutunut puomi on korjattava. Kaupungin on nyt tehtävä päätös, jonka mukaan tämä talvi on viimeinen talvi, jolloin Helsinki kaataa lunta mereen ja tämä häpeäpilkku jää historiaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *