Eteläiset kaupunginosat ry 

Södra stadsdelarna rf 

ETELÄISET KAUPUNGINOSAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

1. YLEISTÄ 

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 49. toimintavuosi. 

2. HALLINTO JA KOKOUKSET 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Anu Soots, varapuheenjohtajana Lea Virtala ja sihteerinä Riitta Kaaja sekä jäseninä toimivat Jorma Haapamäki, Riitta Falenius-Hallama, Hannes Markkula, Otto Meri ja Solveig Kylander-Hautamäki. Hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa. 

Vuoden toimintaan vaikuttivat maaliskuussa 2020 alkaneen korona-pandemian aiheuttamat rajoitukset. 

Yhdistyksen sääntömääräistä kevätkokousta ei voitu pitää yleisökokouksena koronamääräysten vuoksi. Sääntömääräiset asiat, joihin kuuluivat vuoden 2020 toimintakertomuksen ja vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen sekä toiminnantarkastajan lausunto, käsiteltiin sisäisesti hallituksen kesken. 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin yleisökokouksena 16.11.2021 Katolisen kirkon seurakuntasalissa. Aiheena oli julkisen liikenteen suunnittelu, jota selostivat HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Petteri Kantokorpi, bussiliikenne, ja Aleksandra Arppe, raitiovaunuliikenne. Seurasi vilkas keskustelu, jossa kaupunkilaiset toivat esiin tehtyjen liikennemuutosten ongelmia, mm. bussilinjan 24 lopettamista ja suurten nivelbussien aiheuttamia haittoja. Läsnä oli 45 henkeä. 

Lopuksi käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Hyväksyttiin vuoden 2022 toiminta-suunnitelma ja vuoden 2022 talousarvio Jäsenmaksu säilyi entisenä 25 €/henkilöjäsen ja 50 €/yhteisöjäsen. Hallituksen jäsenten valinta: puheenjohtajana jatkaa Anu Soots ja entisinä jäseninä Lea Virtala, Riitta Kaaja, Riitta Falenius-Hallama, Jorma Haapamäki, Hannes Markkula ja Solveig Kylander-Hautamäki. Uudeksi jäseneksi valittiin Asko Takala Laivurinkadulta. Otto Meri oli ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä lisääntyneiden tehtäviensä vuoksi. Otto Meri valittiin toiminnantarkastajaksi ja varalle Ulla Blomberg. Sääntömääräisten asioiden käsittelyssä oli läsnä 12 jäsentä. 2 

3. JÄSENISTÖ JA VASTUUHENKILÖT 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 213 jäsentä (edellisenä vuonna 212). Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta vastasi Hilkka Järvitalo. Yhdistyksen toiminnantarkastajana oli Ulla Blomberg. Sähköisen tiedottamisen ja yhdistyksen sähköpostin vastuuhenkilönä toimi Riitta Kaaja. Rahastonhoitajana toimi Sisko Salotie. 

4. TOIMINTA 

Koronan takia kaupungin järjestämiä tiedotustilaisuuksia ei ole ollut. Kuluvan vuoden aikana on alueellamme ollut edelleenkin poikkeuksellisen paljon muutoshankkeita ja suunnitteluprojekteja, ja kannanottoja niihin on hallitus antanut myös tavallista enemmän. Yhteistyötä näissä asioissa on tehty myös alueen muiden kaupunginosayhdistysten kuten Pro Eiran, Hernesaariseuran ja Punavuoriseura ry:n kanssa. Keskeisinä aiheina ovat olleet mm. 

– Hernesaaren asemakaava 

– Hernesaaren liikenneasiat 

– Hietalahdenrannan alueen suunnittelu 

Kotisivujen uusiminen ja facebook 

Kotisivut uusittiin ammattilaisen voimin selkeämmäksi, helppokäyttöisemmäksi ja houkuttelevammaksi, mikä oli suuri ponnistus myös taloudellisesti. Alueemme nähdään nyt videolla kokonaan merenrantoja myöden. Ajankohtaiset asiat ovat esillä, mutta vanhat lausunnot säilyvät arkistossa. Kotisivuista vastaa Riitta Falenius-Hallama. 

Kotisivuihin liittyy yhdistyksen facebook, jonka osallistujamäärä on uudistuksen myötä lisääntynyt ilahduttavasti ja tarjoaa ajankohtaisia näkemyksiä alueen tilanteista. Jäseniä on yli tuhat. FB:stä vastaavat Hannes Markkula ja Riitta Falenius-Hallama. 

Muuta 

Kaupungin OmaStadi- ohjelmaan 2020 ehdottamamme tekojään toteuttaminen Johanneksen kentälle on edistynyt siten, että huoltorakennus-suunnitelma hyväksyttiin 2021.Tekojää olisi valmis 2024. 

Yhdistys on Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n jäsen. 

5. LAUSUNNOT 

Mielipide Helsingin kävelykeskuksen suunnittelussa huomioitavaksi lähetettiin 24.1.2021 kaupunginvaltuuston jäsenille. 

Mielipide koskien Kaartin korttelia, Kasarmikatu 17 asemakaavan muutosta lähetettiin 27.1.2021 Kaupunkiympäristön toimialalle ja asemakaavoituspalvelulle. 

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koskien Makasiini- ja Olympiarantaa lähetettiin 9.2.2021 Kaupunkiympäristön toimialalle ja asemakaavoituspalvelulle. 

Muistutus poikkeamisasiassa, joka koskee sähköbussien latauslaitesuojan rakentamista Laivurinkadun eteläpäähän, lähetettiin 15.2.2021 Kaupunkiympäristötoimialalle. 

Mielipide Hietalahdenrannan kolmesta ideasuunnitelmasta lähetettiin 16.4.2021 Kaupunkiympäristön toimialalle. Allekirjoittajina myös Punavuoriseura ja Jätkäsaariseura. 3 

Helsingin hallinto-oikeudelta saapui 29.4.2021 annettu päätös koskien Hernesaaren asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Valituksen asiasta olivat tehneet 27.5.2020 Eteläiset kaupunginosat ry, Pro Eira ja Punavuoriseura ry sekä Eiranrannan asuintalot. Hallinto-oikeus kumosi valituksen johdosta kaupunginvaltuuston päätöksen hyväksyä Hernesaaren asemakaava

Muistutus vakavista liikenneturvallisuusongelmista Telakkakadun ja Eiranrantakadun alueella tehtiin 4.6.2021 liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkoselle. 

Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle sen pyynnöstä kaupungin KHO:lle tekemän muutoksenhakua koskevan valitusluvan hakemisesta sekä valituksesta koskien Hernesaaren asemakaavaa. Eteläiset kaupunginosat ry, Pro Eira ja Punavuoriseura ry lähettivät KHO:lle 29.7.2021vaatimuksen kaupungin valituslupahakemuksen ja valituksen hylkäämisestä, 

Mielipidemuistutus Merisatamansaaret asemakaavaehdotuksesta lähetettiin 16.8.2021 Kaupunkiympäristön toimialalle. 

Mielipide Hietalahdenrannan osallistumis – ja arviointisuunnitelmasta lähetettiin 3.9.2021 Kaupunkiympäristötoimialalle. 

Mielipide Ratikka 2020-luvulla lähetettiin HSLn joukkoliikennesuunnittelujohtaja Tero Anttilalle 17.9.2021. 

Luettelo asukkaiden syyskokouksessa 16.11.2021 esittämistä julkisen liikenteen ongelmista lähetettiin HSL:lle 17.11.2021. 

Lausuntopyyntö suojeluesityksestä Hietalahdenranta 6 huoltoasema-/ravintolarakennus – annetuista lausunnoista tehtiin 22.11.2021 osoitteella uusimaa@elykeskus. Mukana Punavuoriseura ry. 

5. TIEDOTUSTOIMINTA 

Kotisivujen osoite on www.etelaiset.fi. Yhdistyksen sähköpostiosoite yhdistys@etelaiset.fi toimii linkkinä jäsenistöön, samoin kotisivujen yhteydessä oleva facebook. 

Yhdistyksen kokoukset on ilmoitettu jäsenkirjeillä sekä ilmoituksilla Kamppi-Eira-lehdessä. Jäsenkirjeet ovat sisältäneet lyhyitä katsauksia ajankohtaisista aiheista. 

Jäsentiedote lähetettiin yleisökokouksen sijaan 25.5.2021. Se oli 6-sivuinen värikuvin varustettu info, jossa oli esillä mm. Hernesaaren asemakaavan kumoaminen Helsingin hallinto-oikeudessa sekä toimintakertomus vuodelta 2020. 

Jäsentiedote lähetettiin 5.11.2021 kutsuna syyskokoukseen ja se sisälsi infoa joukkoliikenne-asioista, Hernesaaren tilanteesta, fb:n tilasta ja sote-tilanteesta. 

6. TALOUS 

Yhdistyksen tulot muodostuvat henkilö- ja yhteisöjäsenten maksamista jäsenmaksuista. 

Jäsenmaksu v. 2021 oli 25 euroa henkilöjäseniltä ja 50 euroa yhteisöjäseniltä. 

Helsingissä 24.2.2022 

Eteläisten kaupunginosat ry, hallitus 

Södra stadsdelarna rf, styrelsen 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *