Helsingin seudun liikenne, HSL

Julkisen liikenteen suunnittelu                   

helsinki.kirjaamo@hel.fi

Eteläiset kaupunginosat ry -Södra stadsdelarna rf

Asia: Etelä- Helsingin joukkoliikenteen puutteista

Olemme  jo aikaisemmin lausuneet alueemme joukkoliikenteestä ja järjestimme viime marraskuussa joukkoliikenneillan, jossa teidän asiantuntijanne olivat kertomassa asukkaille alueemme suunnitelmista. Tilaisuudessa tuli paljon palautetta yleisöltä, mistä haluaisimme vielä tässä kirjelmässä muistuttaa.

Alueemme joukkoliikennettä on muutettu radikaalisti viimeisen vuoden aikana.

Eteläisen kantakaupungin länsiosa

Bulevardilla kulkeva raitiolinja 6 kääntyy nyt etelään Telakkakadulle ja palvelee alueen länsireunaa, tässä vaiheessa Eiranrantaan saakka. Samalla lakkautettiin raitiolinja 6T, jolloin yhteys etelästä Länsisatamaan katosi Bulevardin vaihtomahdollisuuden mukana. Linjat 14 ja 18 on lopetettu ja Laivurinkadun päästä lähtevät sen sijaan nyt nivelbussit 20 ja 30, jotka seuraavat bussin 14 linjausta. Varsinainen liikennesuma on Tehtaankadun ja Laivurinkadun kulma, jossa kääntyilevät peräkanaa ko. valtavat nivelbussit ja raitiolinjat 1 ja 3, kaikki kahteen suuntaan – ja kaikki Viiskulmaan ja sieltä Fredrikinkadulle! 

Eteläisen kantakaupungin itäosa – bussi Merikadulta olisi tarpeellinen

Tämän suman vastapainona alueemme itäisestä osasta on lopetettu kokonaan Merikadulta keskustaan ajanut bussi 24. Erityisen paljon tämä muutos on heikentänyt eteläisen kantakaupungin itäosan yhteyksiä, sillä laajalla alueella Laivurinkadun ja Puistokadun välillä puuttuu julkinen liikenne täysin. Raitiolinja 2-3 kulkee Tehtaankatua myöten, mutta sen tarjoama yhteys keskustaan on hyvin hidas  ja arvaamaton 8-10 minuutin ajantasaus-seisokkeineen Olympialaiturilla. 

Merikadulta Kapteeninkatua ja Korkeavuorenkatua keskustaan ajanut bussi 24 oli suora reitti alueen eteläreunalta ja sitä alueen asukkaat kaipaavat. Bussi 24 ei ollut esimerkillinen linja, koska se kulki vain 3 kertaa tunnissa. Noin pitkät ajovälit eivät palvele kaupunkilaisia millään linjalla. Kuitenkin reitiltään vastaavanlainen linja olisi tarpeellinen.

Asukkaat muistavat vielä hyvin bussi 24:ä edeltäneen perinteisen linjan 17, joka palveli vuosikymmenet Merikadulta Kapteeninkatua ja Korkeavuorenkatua pitkin keskustan kautta Hakaniemeen ja eteenpäin. 

Bussilinja 24 lakkauttaminen on huonontanut alueemme ja varsinkin sen itäosan yhteyksiä keskustaan. Tehtaankadun eteläpuolella ei keskustaan menevää yhteyttä enää ole. Tämä aiheuttaa mm. monille eläkeläisille hankaluutta. Uudet bussilinjat sijaitsevat kauempana Laivurinkadulla ja ohittavat keskustan Fredrikinkatua pitkin. Yksityisautoon on usein turvauduttava, mikä ei liene kaupungin tarkoitus eikä jopa toivottavaa.

Täysin puuttuvat yhteydet

Mainittakoon, että Etelä-Helsingistä ei ole lainkaan sujuvaa yhteyttä Ruoholahteen, Jätkäsaareen tai Kruununhakaan. Tätä heikensi sekin, että liittymäpysäkki Jätkäsaareen poistettiin Kampintorilta. 

Toivomme HSL:n löytävän ratkaisun yllä mainittuihin puutteisiin. Joukkoliikenne olisi hyvä mahdollisuus asiointiin kantakaupungin alueella, ja sen kehittämisen asukkaiden tarpeisiin tulisi olla myös kaupungin tavoitteena.

Helsingissä, helmikuun 17. päivänä 2022

Eteläiset kaupunginosat ry – Södra stadsdelarna rf

Anu Soots Riitta Kaaja

puheenjohtaja                          Sihteeri 

puheenjohtaja@etelaiset.fi