Lausunnot ja kannanotot

Kaartin lasaretin puurakennukset purku-uhan alla

21.10.2013 klo 8.46 – NL Kaartin lasaretin korttelia Kampissa uudistetaan. Kaksi 1800-luvulla rakennettua puurakennusta suunnitellaan purettavan uuden hotellin tieltä. Korttelin omistaa valtio, joka on tehnyt uudistamisesta esisopimuksen rakennusliike Lujatalon kanssa. Eteläiset kaupunginosat ry ja Punavuoriseura ry ehdottavat, että puutalojen uusiokäyttöä vielä harkitaan. Hotellikäyttö ei sovi korttelin vanhoille rakennuksille. Annamme ideoita muunlaiselle käytölle. Mielipide: Kaartin lasaretin …

Kaartin lasaretin puurakennukset purku-uhan alla Lue lisää »

Punavuoriseura vastustaa Merikorttelin ylikorkeaa rakentamista

20.8.2013 klo 2.38 – NL Punavuoriseuran Merikortteli-vastine Punavuoriseura vaatii Uudenmaan ELY-keskukselle osoittamassaan vastineessa Merikorttelin suojelemista ylikorkealta rakentamisesta rakennussuojelun keinoin. Voimassa oleva yleiskaava ja uusi asemakaavaehdotus eivät tähän riitä. Asemakaava-aikataulun vuoksi suojelu olisi toteutettava kiireellisenä. Ennakkotietojen valossa näyttää siltä, että kaupunkisuunnitteluvirasto aikoo esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle elo-syyskuussa asemakaavan, joka sallii korttelin keskelle hollantilaisen omistajan haluaman korkean uudisrakennuksen. Kiinteistöä …

Punavuoriseura vastustaa Merikorttelin ylikorkeaa rakentamista Lue lisää »

Punavuoriseuran vastine liittyen Telakkarannan rakennussuojeluun

24.5.2013 klo 4.55 – NL Punavuoriseura: Telakkarannan rakennussuojelu (vastine) Punavuoriseura ry on tutustunut Telakkarantaa koskevasta rakennussuojeluesityksestä annettuihin lausuntoihin. Lausunnot jakaantuvat kahteen täysin erilaiseen näkemykseen rakennussuojelun tarpeellisuudesta. Maanomistajaa ja rakentajaa edustavat tahot ovat yhteistyössä laatineet lähes identtiset kannanotot, joissa taloudelliset edut ja aikataulu ovat etusijalla ja vanhoja rakennuksia riittää suojelemaan kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä asemakaavaluonnos, vaikka kaava sallii …

Punavuoriseuran vastine liittyen Telakkarannan rakennussuojeluun Lue lisää »

Kaupunginosayhdistysten kirje Unescolle

24.5.2013 klo 4.46 – NL Neljä kaupunginosayhdistystä on lähettänyt ilmoituksen Unescolle maailmanperintökohde Suomenlinnan vaarantumisesta Hernesaaren osayleiskaavan johdosta. Kirjelmässä ollaan huolissaan myös Jätkäsaaren hotellitornia koskevasta asemakaavamuutos-ehdotuksesta. Tämän ehdotuksen Helsingin valtuusto onneksi kaatoi kokouksessaan 15.5. Unesco-kirjelmäHernesaari Partial Master PlanPictures: Hernesaari present and future plansJätkäsaari hotel tower illustration Aihepiirit: Lausunnot ja kannanotot

Café Caruselin huoltoliikennejärjestelyiden muutos

27.2.2013 klo 15.38 – NL Eteläiset kaupunginosat ry:n ja Pro Eira ry:n muistutus Kiinteistö Oy Halkolaituri on hakenut lupaa saada poiketa asemakaavasta koskien Cafe Caruselin ravintolarakennusta. Ravintolan v.1997 valmistunut lasiterassi halutaan liittää kerrosalaan, jolloin asemakaavaan merkitty rakennusoikeus ylittyy (n. 113 k-m2). Kerrosalan lisäämistä koskeva muutosMikäli kyseiselle rakennuksen osalle suoritetaan vielä puuttuvat lopputarkastukset ja laajennusosa saa …

Café Caruselin huoltoliikennejärjestelyiden muutos Lue lisää »

Uusi meriläjitysalue herättää kysymyksiä

25.2.2013 klo 22.51 – NL Eteläiset kaupunginosat ry:n mielipide liittyen meriläjitykseen Eteläiset kaupunginosat ry on jättänyt Uudenmaan ely-keskukselle mielipiteensä liittyen uuden ruoppausmassojen meriläjitysalueen ympäristöarviointiin. Helsingin edustan merialueelta on kaavailtu useaa eri paikkaa ruoppausmassojen meriläjitysalueeksi. Ruoppauksen tarve liittyy paitsi meriliikenteen edellytyksiin myös Helsingin moniin rantarakentamiskohteisiin esimerkiksi Jätkäsaaressa, Hernesaaressa ja Koivusaaressa. Eteläiset kaupunginosat ry painottaa lausunnossaan, että Itämeren …

Uusi meriläjitysalue herättää kysymyksiä Lue lisää »

Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu etenee

26.1.2013 klo 19.38 – SIA Eteläiset kaupunginosat ry on on yhdessä Punavuoriseura ry:n ja Stadin Rantaryhmän kanssa ottanut kantaa yleiskaavan lähtökohtiin. Kaupunki on ottanut tavoitevuodeksi 2050 ja Helsingin asukasluvuksi 860 000. Tämä tulee rajusti muuttamaan kaupunkiamme. Mielipiteemme on luettavissa alla olevasta linkistä: Lausunto Helsingin yleiskaavan valmistelusta 23.1.2013 Tutustu Helsingin yleiskaavaa koskevaan kaupungin aineistoon netissä www.yleiskaava.fi. Kaupunkisuunnitteluvirasto …

Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu etenee Lue lisää »

Muistutus Hernesaaren osayleiskaavaan

23.4.2012 klo 22.04 – Eteläiset kaupunginosat ry Eteläiset kaupunginosat on jättänyt yhdessä Pro Eiran, Punavuoriseuran ja Stadin Rantaryhmän kanssa muistutuksen koskien Hernesaaren osayleiskaavaa. Muistutuksessa vaaditaan Hernesaaren täyttöniemestä ja matalikosta luopumista, kunnollisen ihmissilmän korkeudelta laaditun havainnekuvan toteuttamista, rakennustehokkuuden alentamista sekä asuinkortteleiden sisälle ulottuvien vesialtaiden korvaamista puistoilla.

Asukasyhdistykset vastustavat Jätkäsaaren tornihotellia

20.1.2012 klo 22.17 – Eteläiset kaupunginosat ry Kannanotto Jätkäsaaren tornihotelliin Jätkäsaareen suunnitellaan korkeaa tornihotellia. Asukasyhdistykset huomauttavat, että jo nykyisen kaavan sallima 16-kerroksinen rakennus on ristiriidassa rantatontin lähiympäristön kanssa jättäen varjoonsa mm. kaupunginmuseon suojeleman makasiinirakennuksen. Hotellin rakennusoikeuden nostaminen 33 kerrokseen ei ole enää millään lailla Helsingin mittakaavassa. 120 metriä korkeana se olisi 50 metriä Stadionin tornia …

Asukasyhdistykset vastustavat Jätkäsaaren tornihotellia Lue lisää »