Lausunnot ja kannanotot

Hernesaaren asemakaava kumottiin Helsingin Hallinto-oikeuden päätöksellä 29.4.2021

Helsingin hallinto-oikeus: Hernesaaren asemakaava lainvastainenHelsingin hallinto-oikeus kumosi Hernesaaren asemakaavan, koska asiassa esitettyjen selvitysten perusteella liikenteen toimivuudesta ei ollut takeita. Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä Hernesaaren asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa on osoitettu rakentamista 7 600 asukkaalle ja 3 000 uudelle työpaikalle Hernesaaren alueelle. Lisäksi alueelle on osoitettu risteily- ja venesatamat sekä lumen vastaanottoalue. Hallinto-oikeuteen saapuneissa kahdessa kaavaa koskevassa …

Hernesaaren asemakaava kumottiin Helsingin Hallinto-oikeuden päätöksellä 29.4.2021 Lue lisää »

Hernesaaren Ranta -nimisen yhtiön lupahakemuksiin otimme kantaa

3.5.2016 klo 0.57 – Eteläiset kaupunginosat ry Hernesaaren kärkeen on noussut viime kesänä 2015 ravintolarypäs, joka sinänsä tuo kesäisin alueelle vireyttä ja elämää. Nyt sitä halutaan laajentaa ja se on hakenut lupaa sekä 4000 asiakaspaikalle että musiikin ja konserttien aikarajojen pidentämiselle myöhempään yöhön. Kts. lausuntomme Helsingin ympäristökeskukselle 21.4.2016. Vastaavan kannan esitimme Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. 2016-SeduKoskinenymp

Telakkarannan asemakaava alkaa toteutua

11.2.2016 klo 2.23 – Eteläiset kaupunginosat ry Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa Telakkarannan asemakaavaa koskevassa asiassa (päätös 18.12.2015 nro 3773/1906/1/15). Tätä ennen Helsingin hallinto-oikeus oli hylännyt Eteläisten samaa asiaa koskevan valituksen 27.5.2015 (nro 15/0392/5). Telakkarannan asemakaava on nyt lainvoimainen ja Skanska tulee aloittamamaan alueen rakentamisen todennäköisesti kortteleista 5131-2 alueen eteläpäässä, kun rakennusluvat on myönnetty. Kunnallisvalitus_suojelu …

Telakkarannan asemakaava alkaa toteutua Lue lisää »

Lausunto asukasosallisuuden avustuskriteereistä

3.10.2014 klo 22.37 – NL Avustuskriteerit lausunto 300914 Viite: Lausuntopyyntö asukasyhdistyksille ja kaupunginosaseuroille asukasosallisuuden avustuskriteereistä Eteläiset kaupunginosat ry:n hallitus on tutustunut Helsingin kaupungin ehdotukseen asiasta nettiosoitteessa www.hel.fi/static/helsinki/osallisuus/avustuskriteerit.pdf. Pieni ilmoitus päivälehdessä huomattiin sattumalta. Tällä tavoin ei tavoiteta kaikkia asukasjärjestöjä. Jos joku sattumalta osuu ehdotukseen netissä, hän ei saa selvää, mistä on kysymys, koska asiakirjasta puuttuu selostus mm. …

Lausunto asukasosallisuuden avustuskriteereistä Lue lisää »

Telakkarannan asemakaavasta valitetaan

4.6.2014 klo 15.31 – HJ Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Telakkarannan asemakaavan 9.4 kokouksessaan. Määräaikaan mennessä kaavasta on tehty Helsingin hallinto-oikeuteen neljä valitusta. Valitukset koskevat maankäyttö- ja rakennuslain kannalta kyseenalaisia kaavamääräyksiä. Asuinkortteleissa puuttuu tonttikohtaisia leikki- ja oleskelutiloja tontin täyteen ahtamisen seurauksena. Kaavassa on myös rakennussuojelun kannalta erittäin valitettavia ratkaisuja, mm. satavuotiaan puutyöpajan päälle voidaan rakentaa viisi uutta …

Telakkarannan asemakaavasta valitetaan Lue lisää »

Kannanotto raitioliikenteen linjastosuunnitelmaan

23.2.2014 klo 19.24 – HJ raitioliikenteenlinjastosuunnitelma kannanotto 140214 Eteläiset kaupunginosat ry ehdottaa harkittavaksi 1-raitiovaunulinjan pidennystä kaupungin eteläosassa. Linja soveltuisi uudessa ehdotetussa muodossaan hyvin hoitamaan myös Hernesaaren liikennettä. Ehdotettu 1-linja päättyy Punavuoren eteläosassa, josta sen matka voisi jatkua palvelemaan suunnitteilla olevaa Hernesaaren uutta asuinaluetta sekä risteilyliikennettä. 6-raitiovaunun linjauksen vetäminen Hietalahdenranta-Telakkakatu -reittiä pitkin on saanut osakseen paljon …

Kannanotto raitioliikenteen linjastosuunnitelmaan Lue lisää »

Kiinteistö Oy Halkolaituria koskeva kannanotto

2.12.2013 klo 22.28 – NL Carusel kannanotto 281113 Asia: Eteläiset kaupunginosat ry:n ja Pro Eira ry:n kannanottoViite: Kuuleminen poikkeamislupa-asiassa; hakemus tunnus 6-2964-13-BKiinteistö Oy Halkolaituri/Cafe Carusel, Eira Viittaamme liitteenä olevaan 1.2.2013 asiassa antamaamme muistutukseen. Toteamme, että suunnitelmaan on aiempaan verrattuna tehty vain vähän muutoksia. PysäköintipaikatLiikuntavirastolle rakennuksen länsipuolelle varatut pysäköintipaikat on palautettu suunnitelmaan. Pysäköintipaikkojen siirtäminen Merisatamanranta-kadun pohjoispuoliselle pysäköintialueelle …

Kiinteistö Oy Halkolaituria koskeva kannanotto Lue lisää »

Telakkarantaan vaaditaan matalampaa rakentamista

26.11.2013 klo 10.46 – NL 2013-1210-ksltk-telakkaranta Päivitys: Asemakaavaehdotus on pöydällä ja seuraavan kerran kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä tiistaina 10.12. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Telakkarannan asemakaavaehdotusta kokouksessaan tiistaina 26. marraskuuta. Eteläiset kaupunginosat ry on lähettänyt lautakunnan jäsenille muistion, jossa vaaditaan matalampaa rakentamista Telakkarannan kapealle rantakaistaleelle. Korkean rakentamisen ohella kiinnitetään huomiota Hietalahdenrannan ja Telakkakadun katusuunnitelmiin, joita yhdistys pitää liian massiivisina. Puiden kaatamiselta …

Telakkarantaan vaaditaan matalampaa rakentamista Lue lisää »