27.2.2013 klo 15.38 – NL

Talvinen näkymä Café Caruselista / Niko Lipsanen 2010

Eteläiset kaupunginosat ry:n ja Pro Eira ry:n muistutus

Kiinteistö Oy Halkolaituri on hakenut lupaa saada poiketa asemakaavasta koskien Cafe Caruselin ravintolarakennusta. Ravintolan v.1997 valmistunut lasiterassi halutaan liittää kerrosalaan, jolloin asemakaavaan merkitty rakennusoikeus ylittyy (n. 113 k-m2).

Kerrosalan lisäämistä koskeva muutos
Mikäli kyseiselle rakennuksen osalle suoritetaan vielä puuttuvat lopputarkastukset ja laajennusosa saa tarvittavan hyväksymisen, ei yhdistyksillä ole asiaan muistuttamista.

Huoltoliikennejärjestelyjen muutos
Poikkeamisasian yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirasto (ksv) haluaa uudistaa ravintolan ja sitä ympäröivän ranta-alueen huoltoliikennejärjestelyjä. Myös alueella esiintyvä holtiton pysäköinti koetaan häiritseväksi ja se halutaan estää.

Huoltoliikennettä varten ehdotetaan avattavaksi uusi ajoväylä Merisatamanranta-kadulta viheralueen läpi ravintolan länsipuolelle. Väylän olisi tarkoitus palvella mm. tavarankuljetusta ja jätehuoltoa, joten se on rakennettava siten, että se kestää sorapintaisena. Asfaltoitu ajoväylä ei sovi viheralueen luonteeseen.

Kahvilan itäpuolinen kivetty/asfaltoitu laiturialue on tarkoitus sulkea liikenteeltä mm. liukupuomein. Itäpuolen laiturialuetta käytetään veneiden nostoon ja laskuun varhaisesta keväästä kautta kesän myöhäiseen syksyyn. Merisataman saarilla on toimintaa koko purjehduskauden ajan, mikä edellyttää veneiden ja varusteiden kuljetusta kyseisen laiturialueen kautta. Kuljetusajoneuvojen on päästävä esteettömästi alueelle. Emme katso puomin sopivan alueen käyttötarkoitukseen.

Rakennuksen eteläpuolelle esitetty toinen puomi rajoittaisi matkustajien ja muiden jalankulkijoiden kulkua ja on siitä syystä haitallinen. Jalankulkua rannan kautta kahvilarakennuksen ympäri ei tule estää.

Pysäköintipaikkoja on tällä hetkellä varattu liikuntaviraston käyttöön sekä kahvilan länsi- että itäpuolelta. Ksv suunnittelee näiden paikkojen siirtämistä Merisatamanranta-kadun pohjoispuolelle rakennetulle pysäköintipaikalle, mikä yhdistysten mielestä on erinomainen ajatus. Siirrolla laiturialueelta poistettaisiin kaikki pysäköintiin osoitetut paikat, mikä selkiyttäisi alueella jo nyt vallitsevaa pysäköintikieltoa.

Länsipuolinen huoltoväylä
Kahvilarakennuksen ympäristön jäljellä olevia viheralueita ei tulisi pirstoa. Ulkoilualuetta on jo menetetty huomattavasti kahden pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä. Ranta-alueen rakentamisen seurauksena kävelyreitit ovat muuttuneet ja rantakadulta kaivataan mahdollisesti uutta kävelyreittiä kahvilan länsipuolelle kohti avoterassia. Tarpeettomiksi käyneet reitit tulisi muuttaa nurmikoksi.

Sen sijaan katsomme, että uuden ajoväylän avaaminen viheralueen lävitse kahvilan länsipuolelle voi osoittautua tarpeettomaksi. Uuden väylän avaamisen seurauksena liikenne – ja luvaton pysäköinti lisääntyisivät entisestään myös länsipuolella, avoterassin ja oleskelualueen lähistöllä, mikä ei olisi toivottava lopputulos.

Ennen kuin päätetään uuden huoltoajoväylän rakentamisesta nurmialueen läpi, tulisi selvittää seuraavat asiat:

Jätehuolto
Laiturialueen jätehuollon järjestelyt tulee selvittää ja varmistaa sen toimivuus ravintoloiden (myös saarilla), jalankulkijoiden, avoterassin käyttäjien, puuston ja huoltoliikenteen kannalta. Myös jätesäiliöiden tyyppi olisi tässä yhteydessä harkittava uudelleen.

Pysäköinninvalvonta
Laiturialueen tukkiva luvaton pysäköinti voidaan estää tehokkaalla valvonnalla. Pysäköintikieltoa olisi valvottava tehostetusti ja toistuvasti, jotta huonot pysäköintitottumukset karsiutuisivat. Pysäköinninvalvonta ei alueella nykyään toteudu ja edellytämme, että asia selvitetään.

Allekirjoittaneet yhdistykset toivovat saavansa tietoa suunnitelmien edistymisestä.

Helsingissä, 1.2.2013

Eteläiset kaupunginosat ry – Södra stadsdelarna rf
Pro Eira ry rf

Aihepiirit: Lausunnot ja kannanotot

Paluuviitetoiminto on suljettu, mutta voit kirjoittaa kommentin.« Uusi meriläjitysalue herättää kysymyksiäEteläiset Södra 2013 ilmestynyt »

Keskustelu

Yksi kommentti tai paluuviite kirjoitukseen “Café Caruselin huoltoliikennejärjestelyiden muutos”

  1. NL 24.5.2013 klo 5.13:Kaupunki on nyt tehnyt tätä Caruselin huoltoliikenneasiaa koskevan päätöksen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *