Lausunnot ja kannanotot

Eteläiset kaupunginosat ry ehdottaa harkittavaksi 1-raitiovaunulinjan pidennystä kaupungin eteläosassa. Linja soveltuisi uudessa ehdotetussa muodossaan hyvin hoitamaan myös Hernesaaren liikennettä. Ehdotettu 1-linja päättyy Punavuoren eteläosassa, josta sen matka voisi jatkua palvelemaan suunnitteilla olevaa Hernesaaren uutta asuinaluetta sekä risteilyliikennettä.

Café Caruselin huoltoliikennejärjestelyiden muutos

Talvinen näkymä Café Caruselista / Niko Lipsanen 2010

Eteläiset kaupunginosat ry:n ja Pro Eira ry:n muistutus

Kiinteistö Oy Halkolaituri on hakenut lupaa saada poiketa asemakaavasta koskien Cafe Caruselin ravintolarakennusta. Ravintolan v.1997 valmistunut lasiterassi halutaan liittää kerrosalaan, jolloin asemakaavaan merkitty rakennusoikeus ylittyy (n. 113 k-m2).

Lue koko artikkeli »

» Yksi kommentti

Uusi meriläjitysalue herättää kysymyksiä

Eteläiset kaupunginosat ry:n mielipide liittyen meriläjitykseen

Eteläiset kaupunginosat ry on jättänyt Uudenmaan ely-keskukselle mielipiteensä liittyen uuden ruoppausmassojen meriläjitysalueen ympäristöarviointiin.

Helsingin edustan merialueelta on kaavailtu useaa eri paikkaa ruoppausmassojen meriläjitysalueeksi. Ruoppauksen tarve liittyy paitsi meriliikenteen edellytyksiin myös Helsingin moniin rantarakentamiskohteisiin esimerkiksi Jätkäsaaressa, Hernesaaressa ja Koivusaaressa.

Eteläiset kaupunginosat ry painottaa lausunnossaan, että Itämeren tilaa ei saa heikentää Helsingin kaupungin säästötoimenpiteenä. Suunnitelma nostaakin esiin monia kysymyksiä tähän littyen. Onko esimerkiksi kaikki kulut, mukaanlukien meriympäristölle aiheutuva haitta, otettu laskelmissa huomioon?

Lue koko artikkeli »

» Ei kommentteja

Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu etenee

Eteläiset kaupunginosat ry on on yhdessä Punavuoriseura ry:n ja Stadin Rantaryhmän kanssa ottanut kantaa yleiskaavan lähtökohtiin. Kaupunki on ottanut tavoitevuodeksi 2050 ja Helsingin asukasluvuksi 860 000. Tämä tulee rajusti muuttamaan kaupunkiamme.

Mielipiteemme on luettavissa alla olevasta linkistä:

Lausunto Helsingin yleiskaavan valmistelusta 23.1.2013

Tutustu Helsingin yleiskaavaa koskevaan kaupungin aineistoon netissä www.yleiskaava.fi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittelee liikenteen suunnittelua Laiturilla 4.2. klo 18-20.00

» Ei kommentteja

Muistutus Hernesaaren osayleiskaavaan

Muistutus Hernesaaren osayleiskaavaan

Eteläiset kaupunginosat ry ja Punavuoriseura ry ovat jättäneet muistutuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen koskien Hernesaaren osayleiskaavaa. Muistutus koskee Hernesaareen suunnitellun täyttöniemen kärkeen merkittyä aluetta merkinnällä ES-4 (erityissuunnittelualue).

Lautakunnan päätöksen mukaan vaihtoehtoisina käyttötarkoituksina alueelle voidaan tutkia helikopterikenttää, venesatama- tai veneiden talvisäilytysaluetta, puistoa tai lähivirkistysaluetta tai merelliseen ympäristöön soveltuvaa toimitila- ja työpaikka-aluetta.

Lue koko artikkeli »

» Ei kommentteja

Telakkarannan asemakaavaehdotus: muistutus ja kutsu

Havainnekuva Telakkarannasta

Muistutus Telakkarannan asemakaavaehdotukseen
Kutsu keskustelutilaisuuteen tiistaina 30.10.2012

Asukasyhdistykset ovat huolissaan asemakaavaehdotuksesta, joka sallii Punavuoren lyhyen rantaosuuden raskaan uudisrakentamisen. Avointa rantatilaa on nykyisinkin liian vähän. Korkea rakentaminen myös varjostaisi olemassa olevia asuinrakennuksia ja Telakkapuistoa.

Lue koko artikkeli »

» Yksi kommentti

Muistutus Hernesaaren osayleiskaavaan

Eteläiset kaupunginosat on jättänyt yhdessä Pro Eiran, Punavuoriseuran ja Stadin Rantaryhmän kanssa muistutuksen koskien Hernesaaren osayleiskaavaa.

Muistutuksessa vaaditaan Hernesaaren täyttöniemestä ja matalikosta luopumista, kunnollisen ihmissilmän korkeudelta laaditun havainnekuvan toteuttamista, rakennustehokkuuden alentamista sekä asuinkortteleiden sisälle ulottuvien vesialtaiden korvaamista puistoilla. Koko muistutuksen voi avata oheisesta linkistä.

Asukasyhdistysten muistutus Hernesaaren osayleiskaavaehdotukseen

» Ei kommentteja

SIVUT

ARTIKKELIT

SÄHKÖPOSTI