Lausunnot ja kannanotot

Eteläiset kaupunginosat ry ehdottaa harkittavaksi 1-raitiovaunulinjan pidennystä kaupungin eteläosassa. Linja soveltuisi uudessa ehdotetussa muodossaan hyvin hoitamaan myös Hernesaaren liikennettä. Ehdotettu 1-linja päättyy Punavuoren eteläosassa, josta sen matka voisi jatkua palvelemaan suunnitteilla olevaa Hernesaaren uutta asuinaluetta sekä risteilyliikennettä.

Kiinteistö Oy Halkolaituria koskeva kannanotto

Carusel kannanotto 281113

Asia: Eteläiset kaupunginosat ry:n ja Pro Eira ry:n kannanotto
Viite: Kuuleminen poikkeamislupa-asiassa; hakemus tunnus 6-2964-13-B
Kiinteistö Oy Halkolaituri/Cafe Carusel, Eira

Viittaamme liitteenä olevaan 1.2.2013 asiassa antamaamme muistutukseen. Toteamme, että suunnitelmaan on aiempaan verrattuna tehty vain vähän muutoksia.

Lue koko artikkeli »

» Ei kommentteja

Telakkarantaan vaaditaan matalampaa rakentamista

2013-1210-ksltk-telakkaranta

Päivitys: Asemakaavaehdotus on pöydällä ja seuraavan kerran kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä tiistaina 10.12.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Telakkarannan asemakaavaehdotusta kokouksessaan tiistaina 26. marraskuuta. Eteläiset kaupunginosat ry on lähettänyt lautakunnan jäsenille muistion, jossa vaaditaan matalampaa rakentamista Telakkarannan kapealle rantakaistaleelle.

Korkean rakentamisen ohella kiinnitetään huomiota Hietalahdenrannan ja Telakkakadun katusuunnitelmiin, joita yhdistys pitää liian massiivisina. Puiden kaatamiselta vältyttäisiin, jos raitiovaunut käyttäisivät Bulevardin tapaan samoja kaistoja autojen kanssa. Lisäksi yhdistys huomauttaa leikkipaikkojen sijoittelusta.

» 3 kommenttia

Kaartin lasaretin puurakennukset purku-uhan alla

Kaartin lasaretti

Kaartin lasaretin korttelia Kampissa uudistetaan. Kaksi 1800-luvulla rakennettua puurakennusta suunnitellaan purettavan uuden hotellin tieltä. Korttelin omistaa valtio, joka on tehnyt uudistamisesta esisopimuksen rakennusliike Lujatalon kanssa.

Eteläiset kaupunginosat ry ja Punavuoriseura ry ehdottavat, että puutalojen uusiokäyttöä vielä harkitaan. Hotellikäyttö ei sovi korttelin vanhoille rakennuksille. Annamme ideoita muunlaiselle käytölle.

Mielipide: Kaartin lasaretin asemakaavamuutos Kampissa

» Ei kommentteja

Punavuoriseura vastustaa Merikorttelin ylikorkeaa rakentamista

Punavuoriseuran Merikortteli-vastine

Punavuoriseura vaatii Uudenmaan ELY-keskukselle osoittamassaan vastineessa Merikorttelin suojelemista ylikorkealta rakentamisesta rakennussuojelun keinoin. Voimassa oleva yleiskaava ja uusi asemakaavaehdotus eivät tähän riitä. Asemakaava-aikataulun vuoksi suojelu olisi toteutettava kiireellisenä.

Ennakkotietojen valossa näyttää siltä, että kaupunkisuunnitteluvirasto aikoo esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle elo-syyskuussa asemakaavan, joka sallii korttelin keskelle hollantilaisen omistajan haluaman korkean uudisrakennuksen. Kiinteistöä sijoituskohteena pitävä omistaja ei tyytyne matalaan lisärakennukseen ja vähäiseen lisäkerrosalaan. Lautakunta ei ole vastustanut aikaisempia ylikorkeaa rakentamista koskevia asemakaavoja, Telakkarantaa ja Jätkäsaaren tornia. Kaupunginhallitus hylkäsi tänä keväänä Jätkäsaareen suunnitellun tornin asemakaavaehdotuksen.

Lue koko artikkeli »

» Ei kommentteja

Punavuoriseuran vastine liittyen Telakkarannan rakennussuojeluun

Punavuoriseura: Telakkarannan rakennussuojelu (vastine)

Punavuoriseura ry on tutustunut Telakkarantaa koskevasta rakennussuojeluesityksestä annettuihin lausuntoihin. Lausunnot jakaantuvat kahteen täysin erilaiseen näkemykseen rakennussuojelun tarpeellisuudesta. Maanomistajaa ja rakentajaa edustavat tahot ovat yhteistyössä laatineet lähes identtiset kannanotot, joissa taloudelliset edut ja aikataulu ovat etusijalla ja vanhoja rakennuksia riittää suojelemaan kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä asemakaavaluonnos, vaikka kaava sallii erittäin tuhoisan päälle rakentamisen vanhan puutyöpajan osalta eikä muutenkaan suojele kaikkia säilyttämisen arvoisiksi arvioituja rakennuksia. Skanska näkee suuren osan Telakkarannan nykyisestä rakennuskannasta merkityksettömänä, joka antaa aiheen kysyä, onko Skanska oikea valinta asemakaavan toteuttajaksi. Alueen rakentamista ei ole kilpailutettu, eikä Punavuoriseuralla ole tietoa siitä, mitä kaupunki on esisopimuksella jo sopinut Skanskan kanssa.

Lue koko artikkeli »

» Ei kommentteja

Kaupunginosayhdistysten kirje Unescolle

Map: hotel tower and heliport

Neljä kaupunginosayhdistystä on lähettänyt ilmoituksen Unescolle maailmanperintökohde Suomenlinnan vaarantumisesta Hernesaaren osayleiskaavan johdosta. Kirjelmässä ollaan huolissaan myös Jätkäsaaren hotellitornia koskevasta asemakaavamuutos-ehdotuksesta. Tämän ehdotuksen Helsingin valtuusto onneksi kaatoi kokouksessaan 15.5.

Lue koko artikkeli »

» Ei kommentteja

SIVUT

ARTIKKELIT

SÄHKÖPOSTI