Lausunnot ja kannanotot

Eteläiset kaupunginosat ry ehdottaa harkittavaksi 1-raitiovaunulinjan pidennystä kaupungin eteläosassa. Linja soveltuisi uudessa ehdotetussa muodossaan hyvin hoitamaan myös Hernesaaren liikennettä. Ehdotettu 1-linja päättyy Punavuoren eteläosassa, josta sen matka voisi jatkua palvelemaan suunnitteilla olevaa Hernesaaren uutta asuinaluetta sekä risteilyliikennettä.

Valitus Hernesaaren ja Eiran asemakaavaan

2020-05-27-valitus-HHO-hernesaari

Eteläiset kaupunginosat ry, Pro Eira ry ja Punavuoriseura ry valittivat 27.5.2020 Hernesaarta ja osin myös Eiraa koskevasta asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta. Valittajat katsovat, että lakia ei ole noudatettu hyväksymällä asemakaava, josta puuttuu toimiva liikennesuunnitelma. Samoin viheralueiden riittämättömyys sekä vuorovaikutusprosessin aliarvoiminen ovat valittajien mukaan MRL:n vastaisia. Katso valitus oheisesta liitteestä.

» Ei kommentteja

Eteläiset otti kantaa Hietalahden suunnitelmiin

2020-04-03-hietalahdenranta

Eteläiset kaupunginosat ry otti 5.4.2020 kantaa HGR Property Partners Oy:n suunnitteluvaraukseen Hietalahden rannassa.

Eteläiset vastustavat uuden moottoriliikenneväylän rakentamista Hietalahden altaan yli, mutta kannattaa kevyen liikenteen väylää kannaksen kautta.

Eteläiset vaatii kaupunkikuvallisten tekijöiden ottamista huomioon, mikäli tontille sijoitetaan uudisrakennus. Hietalahden allasta ei tule supistaa ja rakennuksen tulisi olla matala ja paviljonkimainen.

Suunniteltu maanalainen pysäköintilaitos Hietalahden torin alle helpottaisi Eteläisten näkemyksen mukaan alueen jo nyt huomattava pysäköintiongelmaa. Hietalahden torin kunnostamisen ja entistämisen tulee sisältyä kehittämisvaraukseen, ja erityisesti tulisi varata muunnettavissa oleva väylävaraus maanalaisen kokoojakadun eteläisen liittymän kulkureitille.

» Ei kommentteja

MUISTUTUS 24.9.2019 NÄHTÄVILLE ASETETTUUN HERNESAAREN ASEMAKAAVAAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN

Allekirjoittaneet kaupunginosayhdistykset ovat muistutuksissaan vaatineet Hernesaaren asemaakaavaehdotusten kohtuullistamista. Kaavaa kehitettäessä on rakennettavaa kerrosalaa jatkuvasti kasvatettu, mistä on seurannut asukas- ja työpaikkamäärien voimakas kasvu. Tuloksena olisi bunkkerimaisten umpikortteleiden muodostama kivikaupunki, jossa kortteleiden väliset tilat on kivetty puuttomiksi kuiluiksi. Viimeksi tällainen rakennustapa on herättänyt kritiikkiä Kalasataman yhteydessä.

Rakennusalan kasvattaminen on johtanut Hernesaaren viheralueen kutistumiseen täysin riittämättömäksi, varsinkin kun otetaan huomioon maakuntakaavassa esitetty viheryhteystarve. On huomattava, että ranta-alue ei ole ainoastaan paikallisten asukkaiden lähivirkistysalue, vaan alueelle tullaan virkistäytymään myös ympäröivistä kunnista ja muualta Suomesta. Turistien määrä alueella kasvaa jatkuvasti, myös risteilysataman ansiosta. ”Helsinki menettää mahdollisuuden toteuttaa laadukkaasti ulkomeren kallioniemen kärjen ainutlaatuiseen merimaisemaan uniikki, toimiva ja houkutteleva viheraluekokonaisuus.” (Muistutuksemme 26.4.2019)

Lue koko artikkeli »

» Ei kommentteja

MUISTUTUS HERNESAAREN ASEMAKAAVAAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN 12.3.2019

Eteläisen Helsingin asukkaat ovat vuosikymmenien ajan saaneet  seurata Hernesaaren käyttämistä luvattomana meritäyttöalueena, pysäköintikenttänä, katurakennustarvike- ja maa-ainesvarastona (’’Hernesaaren Himalaja’’) jne.

Selvyyden vuoksi toteamme, että allekirjoittaneet kaupunginosayhdistykset ovat tyytyväisiä siihen, että Hernesaaren kasvojen kohottaminen/kunnostaminen on  vihdoinkin alkamassa.

Lue koko artikkeli »

» Ei kommentteja

Valitus Hernesaaren asemakaavasta

Hernesaaren semakaavan pienoismalli

Helsingin kaupunginvaltuusto teki 17.1.2018 päätöksen Hernesaaren asemakaavasta. Eteläiset kaupunginosat ry- Södra stadsdelarna rf valitti muiden alueen yhdistysten Punavuoriseura ry:n ja Pro Eira ry:n kanssa asemakaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus tulee nähtäväksi näille sivuille myöhemmin.

» Ei kommentteja

MIELIPIDE HERNESAAREN ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

2018-hernesaari-asemakaava-mielipide

Hernesaaren asemakaavaa esiteltiin 6.2.2018 Huutokonttorilla ja mielipide siitä tuli esittää 16.2. mennessä Helsingin kaupungille. Eteläiset kaupunginosat ry –södra stadsdelarna rf esitti, Pro Eiran ja Punavuoriseuran yhtyessä lausuntoon, suurimpana ongelmana ahtaan niemen ylimitoitetun rakennusoikeuden, jolla viihtyisää aluetta ei saada aikaan. Toinen huomattava ongelma on liikenteen runsas kasvu, joka tulisi ruuhkauttamaan Telakka- ja Tehtaankadun risteyksen ja aiheuttamaan liikenteen suuntautumisen alueemme vanhoille asuinkaduille. Voi kysyä, uhrataanko viihtyisät vanhat asuinalueemme läpikulkuliikenteelle? Kaavaa ei pitäisi toteuttaa, ennen kuin liikenteen ongelmat on ratkaisu, mutta asia on toistaiseksi täysin sivuutettu. Lisäksi lausuttiin monista muista huolta aiheuttavista seikoista.

» Ei kommentteja

SIVUT

ARTIKKELIT

SÄHKÖPOSTI