2013

Punavuoriseuran vastine liittyen Telakkarannan rakennussuojeluun

Punavuoriseura: Telakkarannan rakennussuojelu (vastine) Punavuoriseura ry on tutustunut Telakkarantaa koskevasta rakennussuojeluesityksestä annettuihin lausuntoihin. Lausunnot jakaantuvat kahteen täysin erilaiseen näkemykseen rakennussuojelun tarpeellisuudesta. Maanomistajaa ja rakentajaa edustavat tahot ovat yhteistyössä laatineet lähes identtiset kannanotot, joissa taloudelliset edut ja aikataulu ovat etusijalla ja vanhoja rakennuksia riittää suojelemaan kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä asemakaavaluonnos, vaikka kaava sallii erittäin tuhoisan päälle rakentamisen vanhan […]

Kaupunginosayhdistysten kirje Unescolle

Neljä kaupunginosayhdistystä on lähettänyt ilmoituksen Unescolle maailmanperintökohde Suomenlinnan vaarantumisesta Hernesaaren osayleiskaavan johdosta. Kirjelmässä ollaan huolissaan myös Jätkäsaaren hotellitornia koskevasta asemakaavamuutos-ehdotuksesta. Tämän ehdotuksen Helsingin valtuusto onneksi kaatoi kokouksessaan 15.5.

Kevätkokous ja Suomenlinna-alustus torstaina 25.4.

Eteläiset kaupunginosat ry – Södra stadsdelarna rf Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous torstaina 25.4.2013 klo 17.30 Café Caruselin kabinetissa.

Eteläiset Södra 2013 ilmestynyt

Eteläiset Södra 2013 -lehti Eteläisten jäsenlehti Eteläiset Södra 2013 on ilmestynyt ja postitettu jäsenille. Lehden pdf-muotoista versiota voi lukea klikkaamalla linkkiä yllä. Lehden aiheina ovat mm. Hernesaaren osayleiskaava ja siihen liittyvät täyttöniemiasiat, Suomenlinnan maailmanperintöasemaa suojaavaan suojavyöhykkeeseen kohdistuvat uhat, Kapteeninpuiston valmistuminen ja ajankohtaiset kuulumiset Etelä-Helsingin liikenneasioista.

Café Caruselin huoltoliikennejärjestelyiden muutos

Eteläiset kaupunginosat ry:n ja Pro Eira ry:n muistutus Kiinteistö Oy Halkolaituri on hakenut lupaa saada poiketa asemakaavasta koskien Cafe Caruselin ravintolarakennusta. Ravintolan v.1997 valmistunut lasiterassi halutaan liittää kerrosalaan, jolloin asemakaavaan merkitty rakennusoikeus ylittyy (n. 113 k-m2).

Uusi meriläjitysalue herättää kysymyksiä

Eteläiset kaupunginosat ry:n mielipide liittyen meriläjitykseen Eteläiset kaupunginosat ry on jättänyt Uudenmaan ely-keskukselle mielipiteensä liittyen uuden ruoppausmassojen meriläjitysalueen ympäristöarviointiin. Helsingin edustan merialueelta on kaavailtu useaa eri paikkaa ruoppausmassojen meriläjitysalueeksi. Ruoppauksen tarve liittyy paitsi meriliikenteen edellytyksiin myös Helsingin moniin rantarakentamiskohteisiin esimerkiksi Jätkäsaaressa, Hernesaaressa ja Koivusaaressa. Eteläiset kaupunginosat ry painottaa lausunnossaan, että Itämeren tilaa ei saa heikentää […]