joulukuu 2013

Kiinteistö Oy Halkolaituria koskeva kannanotto

Carusel kannanotto 281113 Asia: Eteläiset kaupunginosat ry:n ja Pro Eira ry:n kannanotto Viite: Kuuleminen poikkeamislupa-asiassa; hakemus tunnus 6-2964-13-B Kiinteistö Oy Halkolaituri/Cafe Carusel, Eira Viittaamme liitteenä olevaan 1.2.2013 asiassa antamaamme muistutukseen. Toteamme, että suunnitelmaan on aiempaan verrattuna tehty vain vähän muutoksia.