helmikuu 2013

Café Caruselin huoltoliikennejärjestelyiden muutos

Eteläiset kaupunginosat ry:n ja Pro Eira ry:n muistutus Kiinteistö Oy Halkolaituri on hakenut lupaa saada poiketa asemakaavasta koskien Cafe Caruselin ravintolarakennusta. Ravintolan v.1997 valmistunut lasiterassi halutaan liittää kerrosalaan, jolloin asemakaavaan merkitty rakennusoikeus ylittyy (n. 113 k-m2).

Uusi meriläjitysalue herättää kysymyksiä

Eteläiset kaupunginosat ry:n mielipide liittyen meriläjitykseen Eteläiset kaupunginosat ry on jättänyt Uudenmaan ely-keskukselle mielipiteensä liittyen uuden ruoppausmassojen meriläjitysalueen ympäristöarviointiin. Helsingin edustan merialueelta on kaavailtu useaa eri paikkaa ruoppausmassojen meriläjitysalueeksi. Ruoppauksen tarve liittyy paitsi meriliikenteen edellytyksiin myös Helsingin moniin rantarakentamiskohteisiin esimerkiksi Jätkäsaaressa, Hernesaaressa ja Koivusaaressa. Eteläiset kaupunginosat ry painottaa lausunnossaan, että Itämeren tilaa ei saa heikentää […]

Yleiskaavaseminaareissa puhutaan virkistyksestä ja kilpailukyvystä

Keskustelu Helsingin tulevaisuudesta ja uudesta yleiskaavasta jatkuu näyttelytila Laiturilla. Maanantaina 25. helmikuuta pidettävän yleiskaavaseminaarin aiheita ovat virkistys, vapaa-aika ja kaupunkikulttuuri. Seminaarissa kuullaan ja keskustellaan mm. siitä, millä kriteereillä virkistysalueita arvotetaan tiivistyvän kaupungin suunnittelussa ja miten perinteinen ja uusi kaupunkikulttuuri liittyvät yleiskaavaan. Yleiskaavaseminaarit jatkuvat 4. maaliskuuta, jolloin keskustelun teemoja ovat elinkeinot ja kilpailukyky. Aihetta lähestytään sekä […]