2012

Asukasyhdistykset vastustavat Jätkäsaaren tornihotellia

Kannanotto Jätkäsaaren tornihotelliin Jätkäsaareen suunnitellaan korkeaa tornihotellia. Asukasyhdistykset huomauttavat, että jo nykyisen kaavan sallima 16-kerroksinen rakennus on ristiriidassa rantatontin lähiympäristön kanssa jättäen varjoonsa mm. kaupunginmuseon suojeleman makasiinirakennuksen.