Vuoden 2011 ja sitä vanhemmat asiakirjat

Vuoden 2011 ja sitä vanhemmat jäsenkirjeet, lehdet, lausunnot ja kannanotot on arkistoitu Eteläiset kaupunginosat ry:n tiedostoarkistoon. Alla on lisäksi suorat linkit vuoden 2011 tiedostoihin.

Eteläiset Södra -lehti 2011

Kannanotto Hernesaaren osayleiskaavaan

Kannanotto Etelä-Helsingin joukkoliikennesuunnitelmaan

Kirjoita kommentti

SIVUT

ARTIKKELIT

SÄHKÖPOSTI