2010

Ullakolle -esite opas ullakkorakentamiseen

Ullakolle -esite on suunnattu ullakkorakentamista suunnitteleville asuntoyhtiöille. Sillä pyritään kertomaan mitä yhtiöiden on hyvä tietää kun ne harkitsevat ullakkorakentamista sekä mitkä ehdot kiinteistön ja ullakkorakentamissuunnitelman on täytettävä. Ullakkorakentamisen etenemiskaavio kuvaa yksityiskohtaisesti ullakkorakentamisen eri vaiheet aloituspäätöksestä käyttöönottoon. Esitteellä halutaan painottaa laadukkaan suunnittelun merkitystä, poikkeavaa tilankäyttöä sekä arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten arvojen merkitystä. Ullakkorakentamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ovat esimerkiksi […]

Mitä haluaisit tehdä Hernesaaren rannassa ensi kesänä?

Kaivopuiston ja Eiran merenrantaa jatkava Hernesaaren itäranta on ollut pitkään kaupungin varikkona ja muutenkin huonosti kaupunkilaisten käytettävissä. Tähän on tulossa muutos. Ranta avautuu puolen kilometrin matkalta ja se voidaan ottaa virkistyskäyttöön jo ensi kesänä. Lopullisen asunsa ranta tulee saamaan vasta joskus vuosikymmenen loppupuolella Hernesaaren rakentamisen toteutuessa. Näin hienoa rantaa ei kuitenkaan haluta jättää enää hyödyntämättä, […]

Raitiovaunuista valmistunut selvitys

HKL:ltä on valmistunut raitiovaunuselvitys. Selvitys on luettavissa netissä joko alla olevan linkin takaa tai hkl:n sivuilta osoitteessa www.hel.fi/hkl Raportti löytyy, kun klikkaa vasemmasta laidasta tietoja hkl:stä ja sen jälkeen oikeasta laidasta julkaisut ja edelleen oikeasta laidasta suunnitelmat.

Nettiadressi arkkitehtuuri- ja muotoilukeskuksen puolesta

Suomi tunnetaan korkeatasoisesta arkkitehtuuristaan ja muotoilustaan. Designmuseolla (per.1873) ja Suomen rakennustaiteen museolla (per.1956) on valtakunnallisina erikoismuseoina tärkeä tehtävä suomalaisen muotoilun ja arkkitehtuurin historian vaalijoina sekä keskeisten uusien ilmiöiden esiintuojina. Nykyiset museotilat ovat vuosien mittaan käyneet toivottoman ahtaiksi ja lisätilat ovat välttämättömiä tehokkaan toiminnan takaamiseksi. On korkea aika saattaa molempien museoiden palvelut vastaamaan nykyaikaisia kansainvälisiä vaatimuksia. […]

Viiskulman terveysaseman siirtoa valmistellaan

Helsingin terveyslautakunta järjestää kaksi asukkaiden kuulemistilaisuutta. Aiheena on terveyskeskuksen palveluverkon, kuten terveysasema- ja hammashoitolaverkon kehittäminen. Tilaisuuksiin ovat kaikki helsinkiläiset tervetulleita. Terveyslautakunnan jäsenten lisäksi paikalla on terveyskeskuksen edustajia. Seuraava tilaisuusuus on: – tiistaina 16.3. klo 17 – 19, Ala-Malmin peruskoulun auditorio, Latokartanontie 16, 00700 Helsinki

Kuka vastaa kantakaupungin katujen kunnosta?

Runsas lumentulo on aiheuttanut valtaisan työtaakan Helsingissä sekä kaupungin talvihoidolle että kiinteistöille, huoltoyhtiöille ja talonmiehille. Vaikka lunta ajetaan kaupungin kahdeksalle lumenvastaanottopaikalle lähes tauotta, niin silti kinoksia kertyy katujen reunoille, jalkakäytäville ja yleisille alueille. Ikävä lieveilmiö lumimassojen uuvuttamassa kaupungissa on kasojen siirtely paikasta toiseen – pois omalta alueelta naapurin puolelle, tai peräti puistoon. Viheralueelle työnnetyistä lumikasoista […]