Syyskokous tulossa ja kantaakin on otettu

Hyvä jäsenemme, eteläisten kaupunginosien asukas,

Kevätkokouksemme 2020 jouduttiin peruuttamaan koronapandemian vuoksi. Syksyllä on tulossa sääntömääräinen syyskokous ja tiedotamme siitä myöhemmin. Julkisen liikenteen suunnitelmat kiinnostavat jatkuvasti ja vaativat asukkaiden valppautta.

Kevään kuluessa otettiin kantaa tärkeisiin kaupunginosaamme koskeviin suunnitelmiin. Eteläinen Helsinki kokee suuren muutoksen, kun kaupunki haluaa laajentua Hernesaareen. Tämän vuoksi Eteläiset kaupunginosat ry on jatkuvasti kirjelmöinyt kaupungille suunnitellusta liian suuresta asukasmäärästä, puuttuvasta liikennesuunnitelmasta ja puistoalueen vähäisyydestä. Hernesaaren asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskevan valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle teimme 3.6.2020. Mukana valituksessa olivat Pro Eira ry ja Punavuoriseura ry. Kts. Lausunnot.

Hietalahden rantaan kaupunginympäristölautakunta hyväksyi HGR Property Partners Oy:n suunnitteluvarauksen, jota emme voineet hyväksyä, vaan esitimme käsityksemme 5.4.2020 lautakunnalle annetussa kirjelmässä. Kts. Lausunnot.

Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 24.9.2019 nähtäville asettamisen johdosta teimme muistutuksen kaupunkiympäristölautakunnalle 23.10.2019, että kaavassa olevien useiden epäkohtien korjaamiseksi kaava palautettaisiin uudelleen valmisteltavaksi. Kts. Lausunnot.

Valitus Hernesaaren ja Eiran asemakaavaan

2020-05-27-valitus-HHO-hernesaari

Eteläiset kaupunginosat ry, Pro Eira ry ja Punavuoriseura ry valittivat 27.5.2020 Hernesaarta ja osin myös Eiraa koskevasta asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta. Valittajat katsovat, että lakia ei ole noudatettu hyväksymällä asemakaava, josta puuttuu toimiva liikennesuunnitelma. Samoin viheralueiden riittämättömyys sekä vuorovaikutusprosessin aliarvoiminen ovat valittajien mukaan MRL:n vastaisia. Katso valitus oheisesta liitteestä.

Eteläiset otti kantaa Hietalahden suunnitelmiin

2020-04-03-hietalahdenranta

Eteläiset kaupunginosat ry otti 5.4.2020 kantaa HGR Property Partners Oy:n suunnitteluvaraukseen Hietalahden rannassa.

Eteläiset vastustavat uuden moottoriliikenneväylän rakentamista Hietalahden altaan yli, mutta kannattaa kevyen liikenteen väylää kannaksen kautta.

Eteläiset vaatii kaupunkikuvallisten tekijöiden ottamista huomioon, mikäli tontille sijoitetaan uudisrakennus. Hietalahden allasta ei tule supistaa ja rakennuksen tulisi olla matala ja paviljonkimainen.

Suunniteltu maanalainen pysäköintilaitos Hietalahden torin alle helpottaisi Eteläisten näkemyksen mukaan alueen jo nyt huomattava pysäköintiongelmaa. Hietalahden torin kunnostamisen ja entistämisen tulee sisältyä kehittämisvaraukseen, ja erityisesti tulisi varata muunnettavissa oleva väylävaraus maanalaisen kokoojakadun eteläisen liittymän kulkureitille.

Yhdistyksen syyskokous 2019

SYYSKOKOUS pidettiin 19.11.2019 Cafe Caruselissa. Aiheena oli ”Onko kaupunginosayhdistyksellä mahdollisuus vaikuttaa alueensa rakentamiseen”, josta kertoi tuore maankäyttö ja-liikennetekniikan tohtori Sirkku Wallin väitöskirjansa pohjalta. Toisena puhujana oli kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava ottaen kantaa siihen, onko maanalaisella tunnelilla vielä mahdollisuuksia, sekä miten liika rakentaminen Hernesaaressa voitaisiin välttää.

Virallisessa kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valittiin hallituksen jäsenet. Kts. hallitus.

MUISTUTUS 24.9.2019 NÄHTÄVILLE ASETETTUUN HERNESAAREN ASEMAKAAVAAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN

Allekirjoittaneet kaupunginosayhdistykset ovat muistutuksissaan vaatineet Hernesaaren asemaakaavaehdotusten kohtuullistamista. Kaavaa kehitettäessä on rakennettavaa kerrosalaa jatkuvasti kasvatettu, mistä on seurannut asukas- ja työpaikkamäärien voimakas kasvu. Tuloksena olisi bunkkerimaisten umpikortteleiden muodostama kivikaupunki, jossa kortteleiden väliset tilat on kivetty puuttomiksi kuiluiksi. Viimeksi tällainen rakennustapa on herättänyt kritiikkiä Kalasataman yhteydessä.

Rakennusalan kasvattaminen on johtanut Hernesaaren viheralueen kutistumiseen täysin riittämättömäksi, varsinkin kun otetaan huomioon maakuntakaavassa esitetty viheryhteystarve. On huomattava, että ranta-alue ei ole ainoastaan paikallisten asukkaiden lähivirkistysalue, vaan alueelle tullaan virkistäytymään myös ympäröivistä kunnista ja muualta Suomesta. Turistien määrä alueella kasvaa jatkuvasti, myös risteilysataman ansiosta. ”Helsinki menettää mahdollisuuden toteuttaa laadukkaasti ulkomeren kallioniemen kärjen ainutlaatuiseen merimaisemaan uniikki, toimiva ja houkutteleva viheraluekokonaisuus.” (Muistutuksemme 26.4.2019)

Lue koko artikkeli »

MUISTUTUS HERNESAAREN ASEMAKAAVAAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN 12.3.2019

Eteläisen Helsingin asukkaat ovat vuosikymmenien ajan saaneet  seurata Hernesaaren käyttämistä luvattomana meritäyttöalueena, pysäköintikenttänä, katurakennustarvike- ja maa-ainesvarastona (’’Hernesaaren Himalaja’’) jne.

Selvyyden vuoksi toteamme, että allekirjoittaneet kaupunginosayhdistykset ovat tyytyväisiä siihen, että Hernesaaren kasvojen kohottaminen/kunnostaminen on  vihdoinkin alkamassa.

Lue koko artikkeli »

Vanhemmat artikkelit löytyvät sivuston arkistosta.

SIVUT

ARTIKKELIT

LINKIT

SÄHKÖPOSTI

LIITY!

  • UUSIMMAT KOMMENTIT